تولید محلولی که برداشت قارچ را ۵ کیلوگرم افزایش می‌دهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اشاره به تولید نخستین بهبود دهنده رشد قارچ دکمه‌ای در کشور، گفت: بهبود دهنده رشد قارچ دکمه‌ای ۵ کیلوگرم برداشت قارچ در هر متر مربع را افزایش می‌دهد.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، کامران قاسمی، در مورد تولید نخستین بهبود دهنده رشد قارچ دکمه‌ای گفت: بهبود دهنده رشد قارچ دکمه‌ای به منظور افزایش عملکرد و استفاده حداکثری از پتانسیل کمپوست تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه از کمپوست قارچ دکمه‌ای معمولاً دو تا سه مرحله قارچ برداشت می‌شود، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت کمپوست قارچ‌کارها تمایل به استفاده حداکثری از کمپوست خریداری‌شده دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با ابراز تاسف از اینکه قارچ‌کارها نمی‌توانند حداکثر بهره‌برداری را از پتانسیل کمپوست داشته باشند، اظهار کرد: ضعیف شدن کمپوست در مدت زمان بهره‌برداری یکی از دلایل کاهش بهره‌وری است که این بهبود دهنده رشد قارچ دکمه‌ای می‌تواند در افزایش عملکرد و کیفیت قارچ تاثیرگذار باشد.

این محقق و پژوهشگر سفت شدن بافت و کاهش پشت بازی قارچ را از مولفه‌های با اهمیت در کیفیت این محصول عنوان کرد و افزود: استفاده از این محلول غذایی در کمپوست‌ها باعث سفت شدن قارچ و افزایش عمر انباری محصول تا رسیدن به دست مصرف‌کننده و هم چنین کاهش پشت باز شدن کلاهک قارچ می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با تولید این محصول هم در بازار داخل و هم خارج از کشور بدون رقیب هستیم، گفت: بر اساس ارتباطاتی که با متخصصین تغذیه در کشورهای مختلف به خصوص آمریکا و انگلیس برقرار شد، چنین مکمل غذایی در خارج از کشور هم وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از افزایش ۵ کیلوگرم برداشت قارچ در هر متر مربع با استفاده از این محلول خبر داد و افزود: در استان مازندران از هر متر مربع ۱۷ تا ۲۰ کیلوگرم قارچ برداشت می‌شود که با مصرف این محلول غذایی میزان برداشت با همان مقدار هزینه به ۲۵ کیلوگرم افزایش می‌یابد.

قاسمی افزایش درآمد قارچ‌کار و کاهش در مصرف آب را از دیگر مزایای این محلول غذایی برشمرد و ادامه داد: آب مجازی تعریف شده در یک کیلوگرم قارچ حدود ۱۳۰ لیتر است که قسمت اعظم آن در تولید کمپوست به کار می‌رود نه در سالن تولید، بنابراین هر قدر میزان بیشتری قارچ از سطح معین کمپوست برداشت شود، یعنی مقدار آب مجازی کاهش پیدا می‌کند و به صورت غیر مستقیم در صرفه‌جویی مصرف آب هم نقش دارد.

وی در پایان با بیان اینکه این محصول با حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان به تولید رسید، یادآورشد: رسیدن به استاندارد جهانی و استفاده حداکثری از کمپوست‌ها از اهداف ما در تولید این محصول بود.