مقابله با پارکینسون با روشی جدید میسر شد.

به نقل از مدیکال‌نیوزتودی، سلولی جدیدی برای درمان پارکینسون کشف شد.

پژوهشگران کانادایی مولکولی را کشف کرده‌اند که در حال حاضر برای عملکرد سلول‌های دیگر مهم شناخته می‌شود و ممکن است هدفی برای مقابله با “اجسام لویی” (Lewy bodies) -رسوب سمی پروتئین که در مغز بیماران مبتلا به پارکینسون ساخته می‌شود- باشد.

این مولکول موسوم به ” کاردیولیپین” (cardiolipin)، یک جزء غشایی ضروری از میتوکندری‌ها -نیروگاه‌های کوچک درون سلول‌ها که به آنها انرژی می‌دهند و به اجرای سوخت و ساز آنها کمک می‌کنند- است.

“اجسام لویی”، یکی از نشانه‌های بیماری پارکینسون هستند. آنها خوشه‌های سمی پروتئین ” alpha-synuclein” و پروتئین‌های دیگری را در بر دارند که به طور کامل منطبق نمی‌شوند.

در مقاله‌ای که در مجله ” Nature Communications” به چاپ رسید، پژوهشگران دانشگاه “گولف” (Guelph) کانادا، چگونگی کشف یک مکانیزم جدید که در آن، “کاردیولیپین”، ” alpha-synuclein” را نگه می‌دارد، توضیح می‌دهند.

آنها همچنین متوجه شدند که “کاردیولیپین” می‌تواند “alpha-synuclein” را از این خوشه‌های سنی بیرون بکشد و آن را دوباره منطبق ‌کند که به ذخیره موثر آن یا به تاخیر انداختن روند سمی شدن پروتئین می‌انجامد.

در هر حال، به نظر می‌رسد پروتئین “alpha-synuclein” برای عملکرد سالم سلول‌ها مهم باشد.

“کاردیولیپین”، هدف جدیدی برای گسترش درمان‌های بیماری پارکینسون ارائه دهد.
“اسکات رایان” (Scott D. Ryan)، نویسنده ارشد این پژوهش از بخش زیست‌شناسی مولکولی و سلولی دانشگاه “گولف” اشاره می‌کند: تشخیص نقش اصلی “کاردیولیپین” در حفظ عملکرد پروتئین “alpha-synuclein” به این معناست که ممکن است “کاردیولیپین”، هدف جدیدی برای گسترش درمان‌های بیماری پارکینسون ارائه دهد.

اگرچه انطباق اشتباه “alpha-synuclein”، یکی از نشانه‌های اجسام لویی است که حضورشان، مرگ سلول‌های دوپامین را در بیماری پارکینسون پیش می‌برد، این مکانیزم خاص، تاحدودی نامشخص است./موج

مطالب مرتبط