مخلوط پروبیوتیک و پلی فنول / طولانی تر شدن عمر

مخلوط پروبیوتیک و پلی فنول روشی برای طولانی تر شدن عمر

همزیستی مخلوط پروبیوتیک و گیاهانی که دارای پلی فنول هستند می تواند امید به زندگی را افزایش دهد.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ساینتیفیک ریپورتز، دانشمندان دانشگاه مک گیل (کانادا) نشان داده اند که همزیستی مخلوط پروبیوتیک و گیاهانی که دارای پلی فنول هستند می تواند امید به زندگی را افزایش دهد و خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با سن را کاهش دهد.

این آزمایش بر روی مگس های میوه انجام شد که طبق گزارش محققان از لحاظ متابولیسم 70 درصد به پستانداران شبیه هستند. مگس هایی که با این مخلوط تغذیه شدند 66 روز عمر کردند که عمرشان 26 روز بیشتر از طول عمر مگس هایی بود که از تغذیه معمولی استفاده کرده بوند. در این حشرات مقاومت به انسولین، التهاب و استرس نیز کمتر دیده شده بود.

مطالب مرتبط