گسترش سلاح‌های فضایی آمریکا تا سال 2023

به سفارش پنتاگون انجام می‌گیرد

پنتاگون قصد دارد تا سال 2023، پروژه جدیدی را برای گسترش سلاح‌های جدید فضایی به پایان برساند.

به گزارش  دیفنس‌وان، پنتاگون قصد دارد تا سال آینده، یک پژوهش جدید را در مورد لیزرهای فضایی و شکل‌های جدیدی از دفاع موشکی با بودجه ۳۰۴ میلیون دلار آغاز کند.

این سازمان سعی دارد در بخشی از برنامه آزمایش سلاح‌های فضایی، تا سال ۲۰۲۳ یک پروژه مربوط به پرتوهای ذره‌ای خنثی را به صورت آزمایشی به مدار بفرستد. پژوهشگران برای ابداع لیزرهای قوی‌تر و فناوری‌های نسل آینده دفاع موشکی، بودجه‌ای معادل ۳۰۴ میلیون دلار درخواست کرده‌اند. ابداع چنین فناوری‌هایی، یک چالش فنی دشوار به شمار می‌رود.

پنتاگون با این هدف، دو پژوهش را آغاز کرده است. نخستین پژوهش، یک بررسی با بودجه ۱۵ میلیون دلار برای کشف توانایی ماهواره‌های مجهز به لیزر در از کار انداختن موشک‌های دشمن هستند. مقامات پنتاگون انتظار دارند که این پروژه در عرض شش ماه به پایان برسد.

برنامه دیگر پنتاگون، اختصاص بودجه به پژوهشی در مورد پرتوهای ذره‌ای خنثی در فضا است. این پرتوها، شکل متفاوتی از انرژی مستقیم هستند که عملکرد موشک‌ها را با کمک ذرات زیراتمی که در نزدیکی نور شناور هستند، مختل می‌کنند.

این نخستین بار نیست که پنتاگون، چنین پروژه‌ای را آغاز می‌کند. آمریکا در سال ۱۹۸۹ نیز پروژه‌ای مربوط به پرتوهای ذره‌ای خنثی در فضا، آغاز کرد و آن را به عنوان بخشی از برنامه موسوم به “بیر”(BEAR) آغاز کرد اما نکته منفی در مورد پروژه بیر این بود که سلاح‌های ساخته شده برای آن، بسیار بزرگ بودند. مقامات پنتاگون در مصاحبه‌ای اعلام کردند که سلاح‌های طراحی شده برای این پروژه جدید، از اندازه و قیمت مناسبی برخوردار می‌شوند. آنها اظهار داشتند که نتیجه این پژوهش جدید، بسیار گسترده‌تر خواهد بود.

یک سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: هنوز راه زیادی برای تکمیل این پروژه در پیش داریم. هدف ما این است که سلاح‌های مورد نیاز را در اندازه‌های کوچک طراحی کنیم؛ به طوری که سه نوع از سلاح‌های کنونی، در قالب یک سلاح ارائه شوند.

مطالب مرتبط