اثرات استفاده بیش از اندازه نانو مواد بر گیاه لوبیا

استفاده بیش از اندازه نانو مواد بر گیاه لوبیا، چه اثری می گذارد.

نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه بوعلی سینای همدان در زمینه بررسی اثرات نانو مواد بر گیاه لوبیا نشان می‌دهد استفاده بیش ‌از اندازه از این مواد موجب کاهش 67 درصدی میزان تشکیل دانه و میوه می‌شود.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ایسنا، هاجر صالحی مجری طرح، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته بررسی تأثیر نانو مواد بر اکوسیستم گیاهی را یکی از زمینه‌های بسیار حائز اهمیت در علم نانو اعلام کرده‌اند و در این راستا مطالعاتی را در دانشگاه بوعلی سینا همدان اجرایی کردیم.

به گفته وی این تحقیق بر مبنای این سؤال “آیا نانومواد می‌توانند بر کیفیت و مواد مؤثره گیاه لوبیا به ‌عنوان یک ‌گونه گیاهی پرمصرف در جهان تأثیر گذار باشد یا خیر”، ” مکانیسم این تأثیرها چیست” و “مقدار بهینه استفاده از نانومواد چقدر است” پایه ریزی شده است.

صالحی ادامه داد: پاسخ به این سئوالات می‌تواند کمک مؤثری در مدیریت استفاده از نانوذرات و کاهش اثرات منفی و سمی آنها بر محیط و موجودات زنده و در نتیجه کاهش خطرات ناشی از آنها داشته باشد.

مجری طرح با اشاره به جزئیات این تحقیق یادآور شد: در این تحقیق گیاه “باقلا” گلخانه‌ای در معرض 5 غلظت مختلف  250، 500، 1000، 2000 میلی‌گرم بر لیتر از نانوذرات اکسید سریم قرار گرفت و عملیات اعمال نانو ذرات به دو صورت اسپری و خاک حاوی نانو ذره انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از 15 روز، نمونه‌ها از حیث جذب و انتقال عنصر سریم از ریشه و برگ تحت آزمون‌های مختلفی قرار گرفتند.

این محقق اضافه کرد: بازده گیاه از جمله تعداد میوه و دانه تحت تأثیر نانوذرات قرار گرفتند به‌ طوری ‌که در غلظت‌های بالای 67 درصد نانو ذرات، سقط رویان افزایش یافت و باعث کاهش 67 درصدی در میزان تشکیل دانه و میوه شد. بنابراین مقادیر کمتر از ppm 250 را می‌توان به‌عنوان غلظت بهینه و احتمالاً بی‌خطر استفاده از نانوذره اکسید سریم در نظر گرفت.

این طرح از سوی دکتر منصور غلامی و دکتر عبدالکریم چهرگانی راد از اعضای هیات‌ علمی، هاجر صالحی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینای همدان و دکتر احمد مجد عضو هیات ‌علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و محققی از کشور ایتالیا اجرایی و نتایج آن در مجله Science of the Total Environment با ضریب تأثیر 4.9 منتشر شد.

مطالب مرتبط