دستگاه نمک‌زدایی فراصوت ساخته شد

پژوهشگران گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس، موفق به طراحی دستگاه نمک‌زدایی فراصوت شدند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، افزایش تقاضای آب از یک‌سو و کمبود منابع و آلودگی‌های آن‌ها از سوی دیگر، باعث ایجاد بحران آب در دنیا شده و انسان را مجبور به یافتن منابع آب جدید و تجدیدپذیر کرده است. تصفیه آب و نمک‌زدایی آب دریا دو فرآیند برای بهبود بحران آب جوامع هستند.

هر روزه کشورهای بیشتری به سمت استفاده از نمک‌زدایی آب دریاها و اقیانوس‌ها و شیرین کردن آب دریاها (Seawater desalination) رفته‌اند؛ نمک‌زدایی درواقع جدا کردن نمک از آب دریا و آب‌شور مزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیرقابل استفاده به آب آشامیدنی است.

با توجه به تغییرات جوی، کشورهای بیشتری به سمت استفاده از نمک‌زدایی آب دریاها و اقیانوس‌ها رفته‌اند. نمک‌زدایی درواقع جدا کردن نمک از آب دریا و آب‌شور مزه زیرزمینی و همچنین تبدیل آب غیرقابل استفاده به آب آشامیدنی است. برخی از فعالان محیط زیست با این مسئله مخالفت می‌کنند و معتقدند فرآیند نمک‌زدایی انرژی فراوانی نیاز دارد؛ برخی دیگر نیز به تأثیر مخرب از بین رفتن میزان زیادی از آب اقیانوس‌ها اشاره می‌کنند؛ اما پیشرفت‌های فناوری در سال‌های اخیر، این تعادل را تغییر داده است.

مهندس بهنام حسینقلی که این پروژه در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد وی با راهنمایی دکتر احمد بناکار عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم انجام شده، با بیان این مقدمه درخصوص فرایند نمک‌زدایی گفت: نمک‌زدایی یک فرایند قدیمی برای دسترسی انسان به آب بوده است و تاکنون سامانه‌های نمک‌زدایی متنوعی ساخته‌شده که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.

وی افزود: استفاده از امواج فراصوت یکی از روش‌های جدید برای بهبود بخشیدن به فرآیندهای تصفیه آب و نمک‌زدایی آب دریاست. در مقایسه با فناوری نمک‌زدایی حرارتی، فناوری فراصوت دارای مزایای خاصی در کاهش تأثیر غلظت آب دریا بر فرآیند نمک‌زدایی است.

همچنین تقویت فرآیند تقطیر و بهبود بازده تبخیر، باعث کاهش انرژی مصرفی مورد نیاز و درنتیجه امکان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی سامانه‌های نمک‌زدایی فراهم می‌شود.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: در این پژوهش دستگاه نمک‌زدایی فراصوت طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در این سامانه آب‌شور ابتدا اتمیزه شده و سپس در برخورد با توده هوای داغ تبخیر می‌شود. میزان شوری آب تولیدی، مقدار تبخیر سرد (اتمیزه شدن) آب ورودی و مقدار آب تولیدی دستگاه اندازه‌گیری شده و مورد بررسی قرار گرفتند. همین‌طور تحلیل اقتصادی این سامانه بررسی و اثبات شد که هزینه عملیاتی و انرژی این سامانه پایین‌تر از روش‌های مرسوم RO و MSF است.

مطالب مرتبط