آزمایش خون با اسپینر!

  اسپینر معمولا دارای سه نرمه یا آویز سبک وزن حلقه ای است و یک نرمه هم به شکلی پوشیده در مرکز فیجت اسپینر قرار می گیرد. کاربران برای تخلیه انرژی انگشت خود را بر روی نرمه مرکزی قرار می دهند و سپس آن را می چرخانند.

در آزمایش خون نیز از روشی مشابه برای جداکردن پلاسما از سلول های خون استفاده می شود. پلاسما حاوی پروتئین ها، ویروس ها و مواد دیگری است که با بررسی آنها بیمار بودن یا نبودن افراد مشخص می شود. سانتریفیوژهایی که برای چرخش سریع خون و جدا کردن پلاسمای آن مورد استفاده قرار می گیرند در کشورهای در حال توسعه یا نقاط دورافتاده در دسترس نیستند.

The scientists placed human blood samples in three small tubes, sealed the ends of those tubes,...

از همین رو محققان تایوانی با دستکاری فیجت اسپینر، قراردادن  نرمه این اسباب بازی و چرخش ایمن آنها را ممکن کرده اند.

با چرخاندن فیجت اسپینر برای سه تا پنج بار حدود ۳۰ درصد از پلاسما با خلوص ۹۹ درصد از خون جدا می شود و این کار که حدود ۴ تا ۷ دقیقه به طول می انجامد، انجام تست کاغذی خون را ممکن می کند. از این روش برای شناسایی موفق پروتئین HIV-۱ که عامل بیماری ایدز می باشد، استفاده شده است./خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط