اجاق گازی که آتش را به شارژ تبدیل می کند.

اجاق گازی که آتش را به شارژ تبدیل می کند.

به تازگی اجاق گازی برای سفرهای جنگلی ساخته شده که می تواند شارژ مورد نیاز برای دستگاه های الکترونیکی از جمله موبایل را با روشن کردن آتش فراهم کند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از مهر، به تازگی اجاق گازی برای سفرهای جنگلی به نام BioLite ساخته شده که آتش را به انرژی تبدیل می کند. کافی است کاربر با چند تکه چوب اجاق را روشن کند پس از آن به راحتی می تواند از آتش به وجود آمده برق تولید کند. این انرژی هر دستگاهی که مجهز به یو اس بی باشد را شارژ می کند. به عبارت دیگر هنگامیکه کاربر مشغول شارژ کردن موبایل خود است، همزمان می تواند روی اجاق کباب درست کند.

مطالب مرتبط