احساس استقلال در زندگی، احساس پیری را کاهش می‌دهد

پژوهشگران آمریکایی:

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادند که داشتن احساس استقلال و کنترل در زندگی، به افراد مسن کمک می‌کند بیشتر احساس جوانی داشته باشند.

به گزارش مدیکال‌اکسپرس، پژوهش جدیدی که در “دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی”(NCSU) انجام شده، نشان می‌دهد افراد مسنی که کنترل بیشتری بر زندگی روزمره خود دارند، جوان‌تر به نظر می‌رسند. اگرچه این موضوع، جدا از مشکلات مربوط به استرس و سلامتی بررسی شده اما این مشکلات نیز نقش مهمی در داشتن احساس جوانی بر عهده دارند.

“شوان نوپرت”(Shevaun Neupert)، استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و از نویسندگان این پژوهش گفت: ما در پژوهش‌های اخیر خود دریافتیم که افراد مسن می‌توانند کارهای گوناگونی را برای به دست آوردن احساس کنترل زندگی انجام دهند. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که احساس کنترل زندگی می‌تواند بر در ک افراد از سن مؤثر باشد. افراد مسن، هرچه احساس کنترل بیشتری در زندگی داشته باشند؛ احساس جوانی بیشتری نیز خواهند داشت.

پژوهشگران در این آزمایش، ۱۱۶ بزرگسال مسن که بین ۶۰ تا ۹۰ سال بودند و ۱۰۷ بزرگسال جوان که بین ۱۸ تا ۳۶ سال داشتند، مورد بررسی قرار دادند. برای ارزیابی میزان استرس روزمره، سلامت فیزیکی، احساس کنترل زندگی روزمره و میزان احساس کردن پیری، سوالاتی از داوطلبان پرسیده شد.

نوپرت افزود: احساس هر فردی در مورد میزان کنترل زندگی، در نوسان قرار دارد و هر روز تغییر می‌کند که موضوعی طبیعی است. ما در این آزمایش فهمیدیم هنگامی که بزرگسالان مسن، احساس کنترل بیشتری در مورد زندگی خود داشته باشند، بیشتر احساس جوانی می‌کنند. حتی هنگامی که مشکلاتی مانند استرس و سلامت فیزیکی را بررسی کردیم، متوجه شدیم همان نتایج به قوت خود باقی هستند.

از سوی دیگر، مشخص شد که داشتن احساس کنترل فردی در جوانان، به درک سن منجر نمی‌شود اما استرس و تغییرات منفی موجب می‌شوند که این گروه، احساس پیری کنند.

نوپرت ادامه داد: این پژوهش، مهم بودن حس استقلال را در بزرگسالان ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که داشتن این احساس، فقط یک ویژگی خوب نیست بلکه می‌تواند بر سطح سلامت و تندرستی فرد نیز مؤثر باشد.

مطالب مرتبط