ارائه روشی ارزان برای شناسایی مواد مخدر با نقاط کوانتومی

Opioid epidemic, drug abuse concept with closeup on two heroin syringes or other narcotics surrounded by scattered prescription opioids. Oxycodone is the generic name for a range of opioid painkillers

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی با بهره‌گیری از نقاط کوانتومی به روشی ارزان و ساده‌ برای تشخیص و اندازه‌گیری مواد مخدر دست یافتند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، دکتر مجید ماستری فراهانی با اشاره به معایب روش‌های کنونی تشخیص مواد مخدر، گفت: روش‌های کنونی در تشخیص مواد مخدر اغلب روش‌هایی پیچیده، زمان‌بر و گران هستند که برای انجام آن به پرسنل مجرب نیاز است؛ ضمن اینکه برخی اوقات با خطا روبه‌رو می‌شوند. بر این اساس مطالعاتی با هدف ارائه روش ساده و ارزان و مبتنی بر فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم به کمک آن مواد مخدر را در پودر همراه مظنون شناسایی و آن را به کمک فلوئوریمتری اندازه‌گیری کنیم.

وی روش ارائه شده در این مطالعات را مبتنی بر نقاط کوانتومی دانست و خاطر نشان کرد: نقاط کوانتومی با نشر نور مرئی، وجود مواد مخدر در نمونه‌ مورد آزمایش را هشدار می‌دهند که این امر این روش را به روشی آسان و ارزان تبدیل کرده است، ضمن آنکه کاربرد آن نیاز به تخصص خاصی ندارد.

فراهانی با بیان اینکه در این طرح از نقاط کوانتومی کادمیم سولفید عامل‌دار شده با آنتی‌مورفین، به‌عنوان نشانگر فلوئورسانس، برای تشخیص مورفین استفاده شد، ادامه داد: تحت تابش نور فرابنفش، این نقاط کوانتومی به‌صورت گزینشی به مورفین موجود در محلول واکنش نشان داده و نور نشری خاصی منتشر می‌کند. شدت نور آنها به میزان مورفین موجود در محلول وابسته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: در این طرح پس از سنتز نقاط کوانتومی کادمیم سولفید، این نانوذرات با آنتی‌مورفین عامل‌دار شدند و در ادامه به‌ منظور مشخصه‌یابی ساختاری نانو ذرات عامل‌دار شده از روش‌هایی نظیر پراش پرتو ایکس، طیف‌سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا، طیف‌سنجی پراکنش انرژی اشعه ایکس، طیف‌سنجی فتولومینسانس، طیف‌سنجی فرابنفش­-مرئی استفاده شد و در انتها بررسی عملکرد حسگری نانوذرات به کمک آزمون فلوئورسانس انجام گرفته است.

به گفته وی این روش در مراکز پزشکی قانونی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و کلینیک‌های ترک اعتیاد کاربرد دارد.

این تحقیق از سوی دکتر مجید ماستری فراهانی عضو هیأت علمی و کیانا خادم عباسی دانشجوی مقطع دکتری و نیلوفر ملاطایفه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی اجرایی و نتایج آن در مجله‌ Materials Letters با ضریب تأثیر 2.687 منتشر شده است.

مطالب مرتبط