استفاده از سلول های بنیادی برای بیماران مبتلا به هپاتیت کبدی الکلی

انستیتو Post Graduate آموزش و پژوهش پزشکی(PGIMER) در پنجاب گزارش کرده است که می تواند از سلول های بنیادی برای بیماری های هپاتیت الکلی استفاده کند و بیماران را درمان کند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از بنیان، انستیتو Post Graduate تنها بیمارستان در پاکستان است که از سلول های بنیادی برای درمان هپاتیت الکلی شدید استفاده کرده است. طبق گزارشی که محققین این انستیتو در American journal of gastroenterology  چاپ رسانده اند، ادعا کرده اند که توانسته اند 78 درصد بیماران مبتلا به هپاتیت الکلی شدید را درمان کنند و سلول های بنیادی مورد استفاده در مورد این بیماران، آسیب کبدی را نیز معکوس کرد.

آن ها 46 بیمار را به دو گروه 23 نفری تقسیم بندی کردند. همه آن ها دچار الکلیسم شدید بودند و از هپاتیت الکلی و سیروز رنج می بردند. یک گروه از این بیماران مورد تزریق با فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی(G-CSF) قرار دادند که مغز استخوان را برای تولید سلول های بنیادی بیشتر القا می کند. گروه دیگر متحمل درمان های معمولی(بدون G-CSF) شدند. فاکتور G-CSF، یک فاکتور رشد است که مغز استخوان را برای تولید سلول های سفید خونی بیشتر تحریک می کند و بیماران طی یک دوره پنج روز، ده بار مورد تزریق با G-CSF قرار گرفتند. سلول های بنیادی تولید شده، در بدن تکثیر کرده و بافت کبدی آسیب دیده را ترمیم کند. به عقیده این محققین، این بیماران نه تنها عوارض بیشتری از هپاتیت الکلی را نشان ندادند بلکه، آسیب کبدی نیز در آن ها معکوس شد.

مطالب مرتبط