استفاده از کریستال‌های پلاستیکی سازگار با محیط زیست برای ایجاد سرما در یخچال

پژوهشگران انگلیسی و اسپانیایی از یافتن روشی برای جایگزین کردن گاز یخچال خبر داده اند که در قالب آن از کریستال‌های پلاستیکی سازگار با محیط زیست برای ایجاد سرما استفاده می‌شود.

به گزارش نیواطلس، در این روش کریستال‌های پلاستیکی نپنتیل گلیکول تحت فشار برای تولید سرما مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله دیگر مزایای کاربرد این روش می‌توان به افزایش امنیت و ارتقای کارآیی سیستم‌های خنک کننده و تولید سرما اشاره کرد.

استفاده از انواع یخچال‌های صنعتی و خانگی هم انتقال و هم نگهداری انواع مواد غذایی را تسهیل کرده، اماهیدروفلوئوروکربن ها و هیدروکربن‌ها که گازهای اصلی سرماساز در یخچال‌ها محسوب می‌شوند هم سمی و هم قابل اشتعال بوده و هم به محیط زیست آسیب جدی می‌زنند.

این گازها در دستگاه‌های تهویه مطبوع نیز کاربرد دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد یک پنجم انرژی تولیدی در جهان ناشی از مصرف این گازها در یخچال‌ها و سیستم‌های تهویه مطبوع است.

در سیستم جدید به جای فشرده سازی و انبساط این گازهای سمی و خطرناک از کریستال‌های نپنتیل گلیکول تحت فشار قرار گرفته در میدان مغناطیسی استفاده می‌شود که همین امر باعث سرد شدن سریع و شدید آنها می‌شود. کم هزینه بودن دیگر مزیت این روش جدید است./خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط