اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی

بررسی روش‌های نوین درمانی و تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

از سوی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی را در اردیبهشت ماه با هدف ترویج تحقیقات در حوزه پیش‌بالینی برگزار می‌کند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ایسنا، آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف انجام مأموریت‌های نوین در راستای پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در حوزه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری از حیوانات کوچک اقدام به برگزاری اولین سمپوزیوم کاربرد تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی کرده است.

مطالعات پیش بالینی برای تعیین ایمنی و اثر بخشی داروهای نوین و همچنین روش‌های نوین تشخیص و درمان پیش از انجام مطالعات بالینی انجام میشود. اطلاعات حاصل از این مطالعات پس از کسب تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم از مراجع نظارتی، ورود دارو به مرحله بالینی را هموار می‌کند.

این سمپوزیوم ویژه اساتید و پژوهشگران پزشک، متخصصین پزشکی، علوم پایه پزشکی و مهندسی، دندانپزشکی و داروسازی است که در روز 24 اردیبهشت ماه در محل تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد

مطالب مرتبط