این دستگاه هوشمند متن را به صدا تبدیل می کند

دستگاه هوشمند خوانشگر متن جزو ابزارهایی است که می تواند در هنگام حضور در همایش ها و یا حتی وقتی مشغله دارید کاربردی باشد. درواقع این محصول برای مواقعی که فرد نیاز به یک ارائه صوتی دارد بسیار کاربردی است. از سوی دیگر، این محصول با 95 درصد دقت، متن های مکتوب را قرائت می کند، که این موضوع، یک نکته بسیار مثبت است.افزون بر این، می توانید به راحتی محصول مذکور را به تلفن، تبلت و یا هر نوع وسیله دیگری متصل کرده و متن را در قالب فایل صوتی تحویل بگیرید.

گجت 350 دلاری خوانشگر متن موسوم به “SpeakSee Portable” یک دستگاه کاربردی است که می تواند متن ها را به سرعت خوانده و به سولت قرائت کند.

کاربران می توانند با استفاده از میکروفن های هوشمند و قابل حمل  مذکور، مکالمات مکتوب را نیز به صورت کامل ضبط و پخش کنند. حتی این دستگاه هر سخنران را با نام و رنگ متفاوت نشان می دهد. /آی تی انتخاب

مطالب مرتبط