برای بررسی اثر داروها بر کلیه، نخستین مدل محاسباتی از کلیه انسان را ابداع شد

با تلاش پژوهشگران دانشگاه واترلو

پژوهشگران “دانشگاه واترلو” برای بررسی اثر داروها بر کلیه، نخستین مدل محاسباتی از کلیه انسان را ابداع کردند. پژوهش جدیدی که در “دانشگاه واترلو”(UWaterloo) کانادا انجام شده، قابلیت نخستین مدل محاسباتی از کلیه انسان را نشان می‌دهد.

این مدل محاسباتی، به دانشمندان امکان می‌دهد بینش‌های گسترده‌تری در مورد چگونگی تأثیر داروهای گوناگون مانند داروهای دیابت بر کلیه به دست بیاورند. همچنین، دانشمندان می‌توانند با کمک این مدل، بدون استفاده از روش‌های تهاجمی، اطلاعات بیشتری در مورد عملکردهای گوناگون کلیه از جمله نحوه تنظیم نمک، پتاسیم و حجم اسید بدن نیز به دست بیاورند. این مدل جدید، جایگزین مناسبی برای مدل‌های پیشین است که کار خود را با توجه به کلیه جوندگان انجام می‌دهند.

 

“آنیتا لیتون”(Anita Layton)، استاد ریاضیات کاربردی، داروسازی و زیست‌شناسی دانشگاه واترلو گفت: از آنجا که این ابداع، یک مدل محاسباتی است، اجرای آن هزینه زیادی در بر ندارد و خطر آن نیز به حداقل می‌رسد. بسیاری از داروها، برای کلیه خطرناک هستند و اثرات ناخواسته‌ای بر آن دارند. این مدل محاسباتی به ما امکان می‌دهد اثرات احتمالی داروها بر کلیه را در بلندمدت، مورد بررسی قرار دهیم تا ایمنی بیمار را تضمین کنیم.

پژوهشگران در ابداع مدل محاسباتی کلیه، داده‌های مربوط به کلیه انسان را با مدل محاسباتی کلیه موش ترکیب کردند. لیتون افزود: این مدل محاسباتی را می‌توان برای کسب برخی اطلاعات مانند دلیل آسیب دیدن کلیه به کار برد. شاید پزشک در مواردی این فرضیه را داشته باشد که آسیب به کلیه، ناشی از مصرف یک داروی خاص است. مدل محاسباتی می‌تواند اثرات دارو را شبیه‌سازی کند تا اثر منفی آن بر کلیه مشخص شود.

مطالب مرتبط