بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نساجی در محل دائمی نمایشگاه‌های ایران برگزار شد

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران، 11 تا 14 آذر 1397 در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

مطالب مرتبط