تانک آبرامز مخوف تر از سابق در میدان نبرد!

ارتش آمریکا در حال تهیه سنسورهای رزمی جدید برای شناسایی آتش دشمن بر اساس هوش مصنوعی برای تانک است. این نشریه آمریکایی می افزاید: اگر دشمن از سلاح های دارای کالیبر کوچک هم تیراندازی می کند که برای تانکهای آبرامز، نفربرهای زرهی Stryker یا خودروهای زرهپوش برادلی تهدیدی ایجاد نمی کند، این سیستم همچنان سلاح های دشمن را پیگیری می کند.

از آنجا که این امر کمک می کند محل مهاجم به سرعت مشخص شود، نیروی زمینی ایالات متحده در حال حاضر از انواع سنسورهای مختلف استفاده می کند. برای مثال، از سنسورهای مادون قرمز برای تشخیص دنباله حرارتی آتش دشمن استفاده می شود. علاوه بر این، در طول سالها، ارتش آمریکا از سیستم های حسگر اپتیکی و صوتی استفاده کرده است.

آخرین مرز: پانتسیرـ اس 1
جین کلاگِر معاون فرمانده اسکادران سیستم های دید شبانه نیروی زمینی و مدیریت سنسورهای الکترونیکی گفت: “ما داده ها در مورد تهدیدها را جمع آوری کرده و آنها را با استفاده از سنسورها و الگوریتم ها مورد پردازش قرار می دهیم. یگان به فرماندهی کلاگر که با نیروهای زمینی ایالات متحده در زمینه فن آوری های کشف سریع دشمن در شرایط رزمی کار می کند، همچنین بخشی از مرکز ارتباطات نظامی، الکترونیک، تحقیقات، طرحریزی و توسعه (CERDEC) است.

فرماندهان آمریکایی می گویند که در سال 2019 کار بر روی یکپارچه سازی دقیق سنسورها بر اساس هوش مصنوعی با تجهیزات نظامی برنامه ریزی شده بود. به بهبود قابلیت های ضد حمله اولویت داده می شود، زیرا توانایی سریع تشخیص محل آتشباری دشمن به خدمه های وسایل نقلیه زرهی آمریکایی امکان می دهد از موضع امن به سرعت ضربه دقیقی را به دشمن وارد کنند.

در حال حاضر نیروی زمینی آمریکا از سیستم عمومی نشانه گیری از فاصله یا سیستم هدایت CROWS استفاده می کنند. این سامانه شامل نمایش ها، سنسورها، هدایت و کنترل آتش دشمن است. بنابراین، CROWS اجازه می دهد تا شما از یک مکان امن مشغول تیراندازی باشید.

کلاگر تصریح کرد: پس از ادغام با سنسورهای تشخیص آتش دشمن، CROWS قادر خواهد بود تا سریعا سلاح ها را در جهت درست هدایت کند. در عین حال، در طرحریزی سنسورهای جدید از فناوری هوش مصنوعی هم استفاده می شود. اتوماسیون کامپیوتری از الگوریتم ها و اشکال مختلف تحلیل استفاده می کند. کلاگر در پایان گفت: هوش مصنوعی اطلاعات حاصله از منابع دیگر را نیز در نظر می گیرد و این امر اجازه می دهد که از موارد آژیر خطر اشتباهی کاسته شود.

مطالب مرتبط