تبعیض نژادی در میان ربات‌ها!

پژوهشگران نیوزیلندی ادعا می‌کنند که تبعیض نژادی، به دنیای ربات‌ها نیز راه یافته و به معیاری برای انتخاب آنها تبدیل شده است.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از فست‌کمپانی، همه انسان‌ها تا حدود گوناگونی با گرایش‌های تبعیض نژادی انسانی آشنا هستند اما شاید این گرایش‌ها، به ربات‌ها نیز راه یابند.

پژوهش جدیدی که در “دانشگاه کانتربری”(Cant) نیوزیلند صورت گرفت، نشان می‌دهد که اگر ربات‌ها، ویژگی‌های شبه‌انسانی مانند چشم یا چهره داشته باشند، انسان‌ها آنها را براساس رنگشان انتخاب می‌کنند و در صورت نیاز به واکنش در برابر ربات‌ها، ربات‌های سیاه‌رنگ زودتر از ربات‌های سفیدرنگ مورد هجوم قرار می‌گیرند.

پژوهشگران، تصاویر افرادی از نژادهای گوناگون و یک ربات شبه انسان را جمع‌آوری کردند و سپس، رنگ ربات را با توجه به رنگ‌های گوناگون پوست انسان تغییر دادند. پس از این مرحله، از شرکت‌کنندگان خواسته شد که نقش مامور پلیس را بازی کنند و در مورد شلیک به تصاویر گوناگون تصمیم بگیرند. تصاویر، چهره افراد گوناگون و چهره ربات را شامل می‌شد که برخی از آنها سلاح به همراه داشتند و برخی بدون سلاح بودند. شرکت‌کنندگان، تصاویر را برای چند ثانیه دیدند و سپس از آنها خواسته شد که براساس غریزه خود واکنش نشان دهند.

نتایج این بررسی نشان داد شرکت‌کنندگان که بیشتر آنها سفید پوست بودند، در شلیک به تصاویر انسان و ربات سیاه‌رنگ، شتاب بیشتری داشتند. همچنین، آنها در برابر انسان‌ها و ربات‌های غیرمسلح سفید پوست، زودتر از شلیک خودداری می‌کردند.

در مقاله این پژوهش آمده است: سطح توافق در میان شرکت‌کنندگان هنگام برخورد با مفاهیم نژادی، قابل توجه بود. شرکت‌کنندگان توانستند به سادگی، نژاد ربات‌ها را تشخیص دهند و تعصب آنها هنگام تیراندازی، براساس این مقوله های اجتماعی صورت گرفت.

این نتایج، پیامدهای ناخوشایندی برای آینده دارند. بسیاری از ربات‌های کنونی، سفید رنگ هستند و به گفته پژوهشگران، به سازندگان‌شان شباهت دارند. شاید نقش این ربات‌ها و همکاری‌شان با انسان‌ها، به زودی در جهان گسترش یابد و اگر بیشتر ربات‌ها، سفیدرنگ باشند، تبعیض نژادی و تعصب در جهان تشدید می‌شوند.

“کریستوف بارتنک”(Christoph Bartneck)، استاد دانشگاه کنتربری و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: هدف ما از این پژوهش، ترغیب متخصصان رباتیک به ابداع ربات‌هایی است که به عقاید نژادپرستی، واکنش نشان می‌دهند. نیازی نیست که همه ربات‌های ساخته شده، سفیدرنگ باشند. /ایسنا

مطالب مرتبط