تشخیص “اختلال استرس پس از آسیب روانی” تنها با یک آزمایش خون!

پژوهشگران آمریکایی پس از یک دهه اکنون یک روش آزمایش خون که توسط آن بتوان بیماران در معرض خطر “اختلال استرس پس از آسیب روانی” را شناسایی کرد، توسعه داده‌اند.

به گزارش  گیزمگ، پژوهشگران “دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا”(Indiana University School of Medicine) ایالات متحده آمریکا یک دهه است که بر روی توسعه یک روش آزمایش خون که توسط آن بتوانند “اختلال استرسی پس از آسیب روانی”(PTSD) را تشخیص دهند، تلاش می‌کنند و اکنون پس از گذشت سالها موفق به توسعه آزمایش خون مبتنی بر شاخص زیستی ژنتیکی شده‌اند.

اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا اختلال تنش‌زای پس از رویداد(Posttraumatic stress disorder) یا (PTSD)، نشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده، تجربهٔ مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زای شدید روی می‌دهد که می‌تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود.

با این آزمایش خون پزشکان می‌توانند افرادی را که در معرض خطر اختلال استرسی پس از آسیب روانی قرار دارند، شناسایی کنند.

پژوهشگران طی این مطالعه بر روی ارتباط میان شاخص‌های زیستی مبتنی بر خون و احساسات ذهنی و استرس روانی متمرکز شده بودند. در مطالعه اخیر پژوهشگران کهنه‌سربازان مبتلا به اختلال استرسی پس از آسیب روانی را مورد آزمایش قرار دادند.

در نهایت پژوهشگران موفق به شناسایی ۲۸۵ شاخص زیستی خاص در خون شدند که این شاخص‌ها با اختلال استرسی پس از آسیب روانی مرتبط بود. بیش از ۲۶۹ ژن مختلف دیگر مرتبط با آن شاخص‌های زیستی نیز شناسایی شدند.

آزمایش خون مذکور اگر با موفقیت مورد استفاده بالینی قرار گیرد، می‌تواند کمک بسیار بزرگی به بیماران و پزشکان کند زیرا پزشکان توسط آن می‌توانند شدت اختلال استرسی پس از آسیب روانی بیماران را بسنجند.

یافته‌های این مطالعه در مجله “Molecular Psychiatry” منتشر شد.

مطالب مرتبط