تشخیص سریع بیماری‌ از طریق فناوری نانو

محققان ایرانی موفق شدند از طریق فناوری نانو، کیت‌هایی را برای تشخیص سریع بیماری تولید کنند.
کیت‌های تشخیص سریع برای شناسایی افراد مشکوک به عارضه‌های مختلف و تشخیص پزشکی به کار می‌رود به طور مثال برای تشخیص سریع سکته قلبی، عفونت‌ها، مسمومیت‌ها، بارداری، مصرف مواد مخدر و توهم‌زا از کیت تشخیص سریع می‌توان استفاده کرد.

در کیت نانویی تشخیص سریع به دلیل مساحت سطحی زیاد نانوذرات طلا، زیرلایه موجود در محصول می‌تواند توسط آنتی‌بادی‌های متفاوت عامل‌دار شود که این امر منجر به حساسیت بیشتر آزمون می‌شود.

نانوذرات به دلیل اندازه‌های کوچکشان می‌توانند به‌راحتی در میان تخلخل‌های نیترو سلولز حرکت کرده و به خط آزمون برسند. ازاین‌رو، رنگ قرمز کلوئید طلا برای استفاده در آزمون تشخیص سریع ضروری است.
این کیت‌ها بجز پزشکی در صنایع غذایی و دارویی برای نمونه‌برداری نیز کاربرد دارد.

محققان ایرانی توانستند کیت‌های نانویی تشخیص سریع را به تولید انبوه برسانند.

/فارس

مطالب مرتبط