توسعه حسگرهای زیستی گرافن برای تشخیص سرطان ریه

بازدم انسان غنی از شاخص‌های زیستی است که می‌تواند نشانه‌ای از وجود یک بیماری باشند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از مدگجت، به طور خاص، اتانول، استون و ایزوپروپیل می‌تواند به حضور سرطان ریه اشاره کنند، بنابراین داشتن روش اندازه گیری این مواد شیمیایی در نفس ممکن است راهی برای تشخیص سرطان ریه باشد.

روش‌های فعلی اندازه‌گیری شاخص‌های زیستی به علت رطوبت بازدم، سختی کالیبراسیون چنین سیستم‌هایی و حضور آنالیت های متعدد در نفس، قابل اطمینان نیستند.

محققان دانشگاه “اکستر”(University of Exeter) انگلیس در مطالعه اخیرشان نشان داده‌اند که گرافین ساده چند لایه، می‌تواند برای اندازه‌گیری دقیق اتانول، ایزوپروپیل و استون در بازدم استفاده شود.

گرافن (Graphene) نام یکی از آلوتروپ‌هایِ کربن است. این ماده تشکیل‌شده از یک ساختار بلوری لانه زنبوری دوبعدی است که در آن هر اتم کربن به کمک سه الکترون ظرفیت خود، با سه پیوند SP۲ هیبریدیزه شده به سه اتم کربن دیگر متصل شده است. یک الکترون ظرفیت باقی‌مانده نیز بر روی کل صفحهٔ گرافن و بین تمام اتم‌ها به اشتراک گذاشته شده و الکترونِ آزاد است.

“بن هوگان”(Ben Hogan) یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: این حسگرهای زیستی جدید که ما توسعه داده‌ایم نشان می‌دهد که گرافن دارای پتانسیل قابل توجهی برای استفاده به عنوان یک الکترود در دستگاه‌های بینی الکترونیکی است. برای نخستین بار، توانستیم ثابت کنیم که از گرافن مناسب می‌توان به عنوان یک آشکارساز خاص، انتخابی و حساس برای حسگرهای زیستی استفاده کرد.

یافته‌های این مطالعه در مجله “Nanoscale” منتشر شد. /ایسنا

مطالب مرتبط