خط کشی زمین فوتبال با ربات‌ شرکت نیسان

خط کشی زمین فوتبال با ربات‌ شرکت نیسان

شرکت نیسان از ربات خود که قادر به خط کشی زمین فوتبال است رونمایی کرد.
به گزارش آردی نیوز به نقل از عصر ایران، در پایان هفته اخیر شرکتنیسان از ربات کوچک خود رونمایی کرد. این ربات به طور مستقل می تواند خط کشی های زمین فوتبال را در ابعاد دقیق ترسیم کند.
براساس گزارش «نیواطلس»، ربات « Pitch-R» با استفاده از چهار دوربین، موقعیت یاب GPS و سیستم های پیش گیری ازتصادف می تواند مکان مناسب جهت خط کشی را پیدا کند.
همچنین این ربات با رنگ سفید تجزیه پذیر خود، در کمتر از20 دقیقه خطوط سفید را روی چمن، آسفالت و یا شن می کشد.
از طرفی نیروی Pitch-R از یک بسته باتری قابل شارژ با ظرفیتینامشخص تامین می شود.
براساس این گزارش، سطوح ناهموار نیز برای کشیدن خطوط مشکلی ایجاد نمی کنند و طبق ادعای این خودروساز Pitch-R در صورت لزوم قابلیت هدایت در اطراف موانع را نیز دارد.

مطالب مرتبط