داروهای جدید برای مقابله با سرطان های ریه و پانکراس

یک داروی ضد سرطانی جدید برخلاف آن چه تصور می شد، می تواند برای طیف وسیع تری از سرطان ها مورد استفاده قرار گیرد. یمی از محققین دانشگاه مونیخ توانسته اند با استفاده از مدل موشی و نمونه های گرفته شده از بیماران نشان دهند که کلاس جدیدی از داروها موسوم به مهار کننده های SH2، علیه تومورهای تهاجمی و صعب العلاج مانند سرطان ریه و پانکراس موثر باشند.

به گزارش آردی نیوز به نقل پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، سرطان ریه و پانکراس را در مجموع تومورهای KRAS می نامند، زیرا آن ها اشتباهات ژنتیکی یکسانی را به اشتراک می گذارند. این اشتباهات بدین معنی است که پروتئین KRAS که در تقسیم سلولی دخیل است، نمی تواند به صورت طولانی مدت به درستی عمل کند و همیشه به صورت فعال باقی می ماند. در نتیجه، سلول ها از کنترل خارج شده و این منجر به تشکیل تومور می شود.

تومورهای KRAS حدود یک سوم همه تومورهای انسانی را در می گیرند. با این حال مشکلی که وجود دارد این است که پروتئین KRAS و فعالیت آن نقش حیاتی را در سلول های سالم بازی می کنند و در نتیجه غیر فعال سازی آن بوسیله داروها نمی تواند یک گزینه درمانی مناسب باشد.

اما در مطالعه جدید، محققان نشان داده اند که پروتئین تنظیمی SH۲ می تواند یک هدف دارویی مناسب حتی در تومورهای KRAS باشد و استفاده از مهار کننده های SHP۲‌می تواند بر علیه تومورهای سرطانی موثر باشد. زمانی که محققین پروتئین SH۲ را از موش ها برداشتند، تومورهای بیشتر در بدن جانور شکل نگرفت، به همین دلیل به نظر می رسد که SH۲ برای تشکیل تومور ضروری است و به همین دلیل می تواند هدفی برای داروها در تومورهای KRAS تهاجمی باشد.

در بخش دیگری از مطالعه نیز محققان نشان دادند که استفاده از مهار کننده های SHP۲ می تواند موجب آسیب پذیر شدن سلول های بنیادی سرطانی مقاوم به درمان، به مهار کننده های MEK شود. ترکیب این داروها با یکدیگر(مهار کننده های SHP۲‌و مهار کننده های MEK) می تواند رویکرد جدیدی برای درمان تومورهای مقاوم به دارو باشد.

مطالب مرتبط