درمان بیماران قطع نخاع شده با دستکاری ژنتیک

قطع نخاع یکی از دردناک ترین و خطرناک ترین بیماری هایی است که به علت تصادف یا دیگر جراحات جدی رخ می دهد و باعث می شود افراد بخشی یا همه توان حرکتی خود را از دست بدهند.  یک گروه بین المللی از محققان انگلیسی و هلندی موفق به تولید بافت های جدیدی برای استفاده به جای نخاع آسیب دیده بدن موش ها شده اند که امیدواری ها برای درمان بیماران قطع نخاعی را افزایش داده است.

به گزارش آردی نیوز به نقل از نیواطلس برخی بیماران قطع نخاعی حتی قادر به تکان دادن دست های خود نیز نیستند و با شرایط دشواری زندگی می کنند. اما ژن درمانی می تواند شرایط آنها را در آینده بهبود ببخشد.

یک گروه بین المللی از محققان انگلیسی و هلندی موفق به تولید بافت های جدیدی برای استفاده به جای نخاع آسیب دیده بدن موش ها شده اند که امیدواری ها برای درمان بیماران قطع نخاعی را افزایش داده است.

Composite image showing neural activity in rat spinal cord following gene therapy
بافت های ژنتیکی جدید رشد سلول های عصبی و برقراری ارتباط میان آنها و همین طور عضلات سایر ارگان های بدن را ممکن می کند و لذا افراد قطع نخاع شده مجددا می توانند دست و پای خود را حرکت داده و حتی راه بروند.

درمان ژنتیکی موش های قطع نخاع شده باعث شده تا آنها بتوانند حرکات نسبتا پیچیده ای مانند بالا رفتن از نردبان و سطوح شیبدار را هم انجام دهند. این اولین بار است که یک روش درمان قاطع و جدی برای کمک به بیماران قطع نخاعی ابداع می شود.

در این روش ژن درمانی از آنزیمی به نام کندرویتیناز استفاده می شود که قادر به احیای اعصاب آسیب دیده نخاع است. البته باید منتظر ماند و دید آیا این روش در نهایت بر روی انسان ها هم موفق خواهد بود یا خیر.

مطالب مرتبط