دوربین های سرعت جدید، خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن پشت فرمان خودرو را رصد می کنند!

به تازگی دوربین هایی در فواصل ۲۰۰ متری در جاده های انگلیس نصب شده که ساعت گذر وسایل نقلیه را رصد می کند. در مرحله بعد یک رایانه سرعت متوسط کار را تخمین می زند. فناوری دقیق به معنای آن است که اگر حتی راننده ای یک مایل برساعت  سریعتر از حد تعیین شده حرکت کند،  جریمه خواهد شد.

این دوربین های سرعت جدید مجهز به تجهیزات مادون قرمز هستند و می توانند خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن پشت فرمان خودرو را رصد کنند.

 این فناوری برای رصد رانندگانی طراحی شده که از موبایل خود استفاده می کنند و علاوه بر آن افرادی که کمربند ایمنی نبسته اند را نیز رصد می کند.

ظاهر این دوربین ها هیچ تفاوتی با نمونه های عادی ندارد و ممکن است رانندگان اصلا متوجه آنها نشوند.  تابه حال این دوربین ها در مناطقی در جنوب انگلیس نصب شده اند./مهر

مطالب مرتبط