راه‌اندازی بخش «سایتوژنتیک بافت‌ها و سرطان‌های توپر»

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رییس مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از راه‌اندازی بخش سایتوژنتیک بافت‌ها و سرطان‌های توپر(Solid tumors) را از برنامه‌های مهم این مرکز عنوان کرد و گفت: این بخش راه اندازی شده ولی به دلیل مشکلات هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر حسین آیت‌اللهی اظهار کرد: در حال حاضر آزمایشات پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک در سه حوزه مطالعات سیتوژنتیک، مطالعات مولکولی و مطالعات ایمونوفنوتایپ در این دانشگاه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک با استفاده از تکنیک‌های مختلف مولکولی و سیتوژنتیک به ارزیابی‌های تشخیصی تکمیلی در زمینه انواع لوسمی‌ها، لنفوم‌ها و کارسینوم‌ها می پردازد، تصریح کرد: در بخش سیتوژنتیک این آزمایشگاه به بررسی انواع مطالعات کروموزومی از قبیل کشت و کاریوتایپینگ خون محیطی و مغز استخوان و سایر مطالعات کروموزومی و سیتوژنتیک از قبیل FISH و تکنیک CISH در انواع بدخیمی‌های خون و بافت توپر پرداخته می‌شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: در بخش مطالعات مولکولی تست‌های آزمایشگاهی تشخیصی، درمانی و پروگنوستیک مربوط به انواع بیماری‌های خونی، انعقادی و سایر بدخیمی‌ها، فارماکوژنتیک بعضی از درمان‌های رایج و بعضی از تشخیص‌های مولکولی قبل از تولد انجام می‌پذیرد و تکنیک‌های متفاوتی از قبیلConventional PCR ، Nested RT-PCR ، Real time PCR ، ARMS-PCR ، MSQ-PCR ، PCR-RFLP  در قالب تست‌های متفاوت تشخیصی کاربرد دارد و انجام می‌پذیرد.

رییس مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در بخش ایمونوفنوتایپینگ براساس پنل‌های موجود و مارکرهای سلولی و با روش ایمونوسیتوشیمی و در پاره‌ای از موارد ایمونوهیستوشیمی به شناسایی زیرگروه‌های مختلف لوسمی‌های حاد و مزمن در خون و مغزاستخوان و معرفی روش‌های تشخیصی آن اقدام می‌شود.

آیت‌اللهی با بیان اینکه مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی سرطان “دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال ۹۰ در این آزمایشگاه تصویب و راه اندازی شد، عنوان کرد: در این مدت بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویان تخصصی و فوق تخصصی علوم بالینی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم پایه در این مرکز انجام و به نتیجه رسیده است یا در حال اجرا است.

وی، انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مختلف بیولوژی و پاتولوژی سلولی و مولکولی در جهت تولید علم و گسترش امر پژوهش در دانشگاه را یکی از اهداف این مرکز برشمرد.

رییس مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تشخیص‌های پاتولوژی مولکولی و روش‌های پیشرفته در درمان سرطان‌های خون، شناخت دقیق‌تر سرطان‌ها و بیماری‌ها به کمک روش‌های جدید پاتولوژی ملکولی با انجام پژوهش‌های مشترک علوم پایه و بالینی، ایجاد Biobank RNA,DNA از بافت‌های سرطانی و بانک سلول، تولید فرآورده‌ها و کیت‌های تشخیصی مورد استفاده در تشخیص مولکولی انواع سرطان‌های بافت توپر و لوسمی‌ها در جهت حمایت از تولید داخلی، استفاده و توسعه‌ی روش‌های جدید درمان انواع سرطان ها همانند ژن درمانی وTrageted therapy توأم با شیمی درمانی بر اساس یافته‌های مورفولوژیک بافتی با همکاری گروه‌های بالینی انکولوژی و توسعه روش‌های تشخیصی تخصصی پاتولوژی مانند IHC ،ICC،IF را از دیگر اهداف این مرکز برشمرد.

آیت اللهی به اقدامات انجام شده در مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان اشاره کرد و گفت: انجام تست CISH & FISH برای بررسی آمپلیفیکاسیون ژن Her2، بررسی پلی مورفیسم ژن IL-28، تهیه کاریوتایپ از مایع آمنیون، کشت و کاریوتایپ سلول‌های مغز استخوان و کشت و کاریوتایپ سلول‌های خون محیطی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعیین توالی ژن  CEBPA در مبتلایان به AMLT تعیین توالی ژن CALR در مبتلایان به MPD، تعیین توالی ژن NPM در مبتلایان به AML ،تعیین توالی ژن RUNX۱T۱  در مبتلایان به AML، ارزیابی موتاسیون ژن MPL در مبتلایان به بیماری‌های میلوپرولیفراتیو، بازآرایی ژن FIP۱L۱ PDGFR ، بررسی موتاسیون ۳۱۵I، بررسی موتاسیون فاکتور انعقادی شماره XIII، تعیین توالی ژن PIK۳CA و بررسی آمپلیفیکاسیون ژن N-MYC به روش FISH و RT-PCR را از دیگر اقدامات انجام شده در این مرکز برشمرد.

رییس مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی بخش سایتوژنتیک بافت‌ها و سرطان‌های توپر(Solid tumors) را از برنامه‌های مهم این مرکز عنوان کرد و گفت: این بخش راه اندازی شده ولی به دلیل مشکلات هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

مطالب مرتبط