رشد سلول‌های سرطانی در بافت سفت

سلول‌های سرطانی در بافت سفت رشد می‌کنند.

مطالعه جدید محققان دانشگاه نوتردام” (University of Notre Dame) نشان می‌دهد سلول‌های سرطانی در بافت سفت رشد می‌کنند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از مدیکال‌اکسپرس، محققان “دانشگاه نوتردام” که در حال مطالعه بر روی رشد تومور و متاستاز هستند، یک مدل بافت انسانی ایجاد کرده‌اند که چگونگی ارتباط سلول‌های سرطانی با بافت همبند در سینه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل محققان را قادر می‌سازد تا سفتی بافت را کنترل کنند و ساختارهای سالم و سرطانی سینه را تقلید کنند.

“پینار زورلوتونا” (Pinar Zorlutuna)، استادیار دانشکده هوا فضا و مهندسی مکانیک و موسسه تحقیقات سرطان “هارپر” گفت: یکی از موضوعات جالب توجه که ما در حال بررسی آن هستیم این است که چگونه سرطان با سلول‌های اطراف ارتباط برقرار می‌کند.

هدف از ایجاد مدل‌های بافت سرطان، تقلید محیط فیزیولوژیکی تومور است، بنابراین ما می‌توانیم از آنها به عنوان یک بستر برای بررسی سرطان سینه در “محیط زیست کوچک”(microenvironment) بافت انسانی استفاده کنیم.

سلول‌های چربی، الیاف کلاژن و “سلول های اپیتلیال”(epithelial cells) محیط زیست کوچک بافت سینه را تشکیل می‌دهند. سرطان معمولا در اطراف سلول‌های اپیتلیال ظاهر می‌شود. مطالعات قبلی در مورد تفاوت بین بافت سالم و سرطانی نشان داد که سفتی بافت سرطانی متفاوت است.

زورلوتانو گفت: اگر یک محیط سفت‌تر داشته باشیم، سلول‌های سرطانی می‌توانند دستکاری بیشتری در محیط زیست کوچک خود انجام دهند. این مدل ما را قادر می‌سازد تا سطوح مختلف سفتی در بافت را مورد بررسی قرار دهیم.

در یک بافت با سختی نرمال، سلول‌های سرطانی با “سلول‌های استرومای”(Stromal cells) اطراف مداخله ندارند. در آزمایش‌هایی که بافت سخت‌تر بود، سرطان روند تفکیک سلول‌های بنیادی چربی اطراف را متوقف کرد.

محققان مطالعات مشابهی را نیز با استفاده از مدل‌های حیوانی انجام دادند.

زورلوتونا گفت: بافت حیوانات و انسان‌ها کاملا متفاوت هستند. اگر به محیط بافت و تحرک و سیستم ایمنی مدل‌های موش نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که محیط بافت آنها با محیط بافت انسان متفاوت است.

نتایج این مطالعه می‌تواند به ما در مهندسی بافت مدل‌های بیماری انسانی به عنوان بخشی از رویکرد موازی به غربالگری دارو در آزمایشات بالینی کمک کند.

مطالب مرتبط