ریکاوری آسیب مغزی ترومایی در ظروف آزمایشگاهی

محققین در مرکز علوم زیستی و بازساختی دانشگاه جورجیا موفق شده اند اثرات آسیب مغزی ترومایی و تحریک ریکاوری سلول های عصبی رشد یافته در ظروف آزمایشگاهی را شبیه سازی کنند. این اولین باری است که از نورون های مشتق از سلول های بنیادی برای این هدف استفاده می شود. در مطالعه ای جدید، محققان دانشگاه جورجیا با استفاده از گلوتامات که ماده ای است که بعد از آسیب مغزی ترومایی در مقادیر زیاد تولید می شود، تخریب فعالیت عصبی ناشی از آسیب ترومایی را در ظروف آزمایشگاهی که حاوی چندین الکترود کوچک بود ثبت کنند. از طریق این ثبت ها، آن ها فعالیت مغزی را ارزیابی کردند و با استفاده از تحریک الکتریکی ریکاوی را تحت تاثیر قرار دادند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از بنیان، برخلاف سایر سلول های بدن، اغلب نورون های سیستم عصبی مرکزی قادر به ترمیم یا رشد مجدد نیستند. در این مطالعه مشاهده شد که زمانی که نورون ها به سطح خاصی از تراکم در ظروف آزمایشگاهی می رسند، شروع به فعالیت های هم زمان در یک روش زمان بندی شده می کنند. قابلیت ایجاد این فعالیت های هم زمان مغزی در ظروف آزمایشگاهی می تواند اطلاعات زیادی را در مورد نحوه عملکرد مغز در شرایط طبیعی و در زمان بروز آسیب های مغزی ترومایی ارائه کند.

به عقیده محققان استفاده از تحریکات الکتریکی می تواند یک رویکرد قابل کاربرد در بالین برای ریکاوری آسیب مغزی ترومایی باشد. استفاده از سیستم های تحریک الکتریکی قابل پیوند به مغز که بسیار کوچک هستند اما کارایی بالایی دارند می تواند رویکرد کاردبری بالینی مهمی برای مقابله با مشکلات سیستم عصبی مرکزی باشد.

مطالب مرتبط