رصد سیاره های خارج از منظومه شمسی با ابزار جدید

ساخت ابزار جدید برای رصد سیاره های خارج از منظومه شمسی

به تازگی ابزاری جدید برای رصد سیاره های خارج از منظومه شمسی ساخته شده است.

به گزارش آردی نیوز به نقل از نیواطلس، به تازگی ابزاری جدید برای رصد سیاره های خارج از منظومه شمسی ساخته شده است. این ابزار که SPIRou نام گرفته در تلسکوپ هاوایی فرانسه کانادا نصب شده است.

SPIRou یک اسپکتروپولوریمیتر (spectropolarimeter ) و یک سرعت سنج است. این ابزار به وسیله اسپکتروپولوریمیتر نشانه های نور قطبی شده را رصد می کند و به وسیله سرعت سنج  سایه های روی ستاره ها را رصد می کند که در نتیجه گردش سیاره های خارج از منظومه شمسی به وجود می آید.

SPIRou در ۲۴ آوریل  ۲۰۱۸ نخستین نور را هنگام رصد ستاره AD Leonis ثبت کرد. این ستاره در فاصله ۱۶ سال نوری از زمین و در صورت فلکی Leo قرار دارد.  دانشمندان این ستاره را به دلیل شعله های بلند انرژی اش انتخاب کردند که یک اختلال طیفی ایجاد می کند  و SPIRou به راحتی قادر به رصد آن بود.

این ابزار در چند شب نخست به طور آزمایشی فعالیت کرد و طیف نوری ۴۴۰ ستاره را رصد کرد. اکنون توجه خود را معطوف سیاره های سرخ کوتوله کرده است. این ستاره های سرد همراه چند ستاره داغ، بخش اعظم منظومه های همسایه ما را تشکیل می دهند.

این ابزار قبل از آنکه در هاوایی نصب شود، در فرانسه ساخته و آزمایش شد.

مطالب مرتبط