سنتز نانوذرات مغناطیسی برای افزایش خواص درمانی عصاره یک گیاه

محققان ایرانی موفق شدند با سنتز یک نانوذره مغناطیسی، اثربخشی درمانی و خواص ضد میکروبی عصاره گیاه رازیانه را افزایش دهند. گیاه رازیانه یکی از گیاهانی است که از خواص دارویی بالایی برخوردار است و خصلت ضد میکروبی دارد. خاصیت ضد میکروبی، ضدویروسی، ضدعفونی کنندگی و ضد نفخ، از خواص گیاه رازیانه است.

محققان واحد تهران شمال دانشگاه آزاد، خواص ضدمیکروبی نانوذرات نانوکامپوزیتی متشکل از دو نوع پلیمر را بر دو نوع باکتری بررسی و در یک طرح از نانوذره سنتر شده برای دارورسانی هدفمند ترکیبات دارویی حاصل از عصاره رازیانه استفاده کردند.

همچنین در این طرح، دارورسانی هدفمند داروی ونکومایسین نیز مورد بررسی قرار گرفت.
با انجام این طرح، اثربخشی درمانی عصاره رازیانه بر دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی افزایش یافت.

از سوی دیگر رهاشدن آهسته و پیوسته این دارو سبب می‌شود تا تعداد دفعات استفاده از دارو کمتر شود، از سوی دیگر استفاده از این روش دارورسانی سبب شده است تا بیش از یک مکانیسم علیه باکتری‌ها استفاده شود، بنابراین امکان مقاوم شدن باکتری‌ها در برابر دارو کاهش می‌یابد.
داروی ونکومایسین در حالت عادی هیچگونه تأثیری بر روی دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی ندارد، اما محققان کشورمان توانستند با استفاده از نانوذرات نانوکامپوزیتی سنتز شده به عنوان نانوحامل دارویی و به کمک اثر سینرژیستی آن‌ها، باکتری‌های گرم منفی اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا را با تخریب دیواره سلولی از بین ببرند.
بر اساس نتایج به دست آمده، پلیمر طبیعی کیتوسان علاوه بر اینکه خواص ضد میکروبی نانوذره و اثربخشی داروی بارگذاری شده را افزایش می‌دهد، بهبود خواص و توزیع اندازه یکنواخت آن‌ها را نیز در پی دارد.
این تحقیقات حاصل همکاری اکبر اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و سپیده قبادیان پور دانش‌آموخته مقطع دکتری داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی است.

خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط