سنجش ضربان قلب نوزاد با گجت جوراب

جورابی برای نوزادان ساخته شده که با حسگرهای مخصوص ضربان قلب و سطح اکسیژن بدن نوزادان را رصد می کند.جوراب هوشمندی برای نوزادان ساخته شده که ضربان قلب آنها را رصد می کند. والدین با کمک این گجت پوشیدنی می توانند وضعیت کودک خود را  به وسیله موبایل و یک دستگاه هاب مرکزی کنترل کنند.

به گزارش آردی نیوز در این گجت پوشیدنی از فناوری های بیمارستانی استفاده شده که ضربان قلب و سطح اکسیژن بدن را رصد می کند. حسگرهایی هوشمند داخل جوراب قرار می گیرند و دور پای نوزاد پیچیده می شوند.

مطالب مرتبط