شناسایی مشکلات مفاصل مصنوعی با آزمایش ادرار

بسیاری از مردم در سراسر جهان به علت جراحات مختلف مجبور به استفاده از مفاصل مصنوعی استخوانی در بدن خود می شوند. اما شناسایی مشکلات آنها بعد از نصب در بدن کار ساده ای نیست.

به گزارش آردی نیوز، به نقل از نیواطلس، این مفاصل مصنوعی معمولا بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال استفاده به علت جابجایی های مختصر در درون بدن یا آسیب دیدگی نیازمند ترمیم یا جایگزینی خواهند بود. اما برای پی بردن به وقوع این مشکلات تا به حال راه حلی مناسب و قطعی وجود نداشته است.

محققان دانشگاه راش در شیکاگو برای اولین بار با بررسی نمونه های ادرار ۲۶ بیمار که ۲۴ ساعت قبل از عمل جراحی نصب مفاصل مصنوعی جمع آوری شده بودند و سپس بررسی سالیانه آنها برای مدت های متمادی موفق به یافتن راهی به منظور حل این مشکل شدند.

بررسی همین نمونه های ادرار بعد از چندین سال نشان داد که ۱۶ نفر از این افراد نیازمند ترمیم یا جایگزینی مفاصل یادشده هستند. بر همین اساس در دو مورد مفاصل مصنوعی این افراد حتی شش یا هفت سال بعد از نصب نیازمند جایگزینی بوده است.

قرار است بعد از تکمیل این آزمایش ادرار، استفاده از آن به طور عمومی ممکن شود تا قبل از آسیب دیدن دیگر اجزای بدن به علت مشکلات مفصل مصنوعی برای تعویض یا ترمیم آنها اقدام شود.

/مهر

مطالب مرتبط