شکار تصاویر باکتری های مهاجم به «دی ان ای» انسان

باکتری ها معمولا با سرعت بسیار زیادی دچار تغییر و تحول می شوند و همین امر شناسایی و ردگیری آنها را به منظور مقابله با بیماری های مرگبار دشوار می کند.  از سوی دیگر مقاومت باکتری ها در برابر انواع آنتی بیوتیک ها روز به روز در حال افزایش است و این مسئله هم به یک نگرانی جدی برای پزشکان و دانشمندان مبدل شده است.

به گزارش آردی نیوز از نیواطلس، یکی از مهمترین راه حل ها برای مقابله با این مشکل یافتن راهی برای مشاهده تحرکات و تحولات باکتری هاست و پژوهشگران دانشگاه ایندیانا برای اولین بار موفق به نفوذ به این دنیای ناشناخته و ثبت اولین مجموعه تصاویر از باکتری هایی شده اند که با تغییر شکل نیزه ای مانند، خود را به درون دی ان ای انسان می رسانند و ذرات گوناگون آن را جذب می کنند.

در تصویر سمت راست باکتری های سبز رنگ ، متعلقات نیزه مانند خود به نام پیلی را به درون دی ان ای هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند، فرو کرده و آنها را تخریب و آلوده می سازند.

باکتری های مخرب بعد از نفوذ به دی ان ای های مختلف و آلوده کردن آنها بر رفتار آنها تاثیر سوء می گذارند و حقه های مختلفی مانند مقاومت در برابر انتی بیوتیک ها را به آنها آموزش می دهند.

باکتری ها دانسته های خود در این زمینه را به سرعت با یکدیگر به اشتراک می گذارند و توانایی بدن برای مقاومت در برابر خود را لحظه به لحظه کاهش می دهند.

محققان امیدوارند که ثبت بصری این رویدادها از طریق عکسبرداری یافتن راهی برای تولید آنتی بیوتیک های مقاوم تر و مقابله با روش های به اشتراک گذاری دی ان ای های تخریب شده توسط باکتری ها را ممکن کند.

/مهر

مطالب مرتبط