ضدعفونی‌کننده‌ای در صابون و خمیردندان که مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایجاد می‌کند.

به گزارش فانا به نقل از روزنامه دیلی میل، محققان دانشگاه بیرمنگهام در انگلیس در این مطالعه متوجه شدند که ماده شیمیایی ‘تریکلوزان’ در صابون ها، خمیردندان و محصولات بهداشتی می تواند باکتری ها را در برابر آنتی بیوتیک ها ایمن کند.

این مطالعه جدید نشان داد که باکتری قرار گرفته در معرض تریکلوزان می تواند نسبت به گروهی از آنتی بیوتیک ها معروف به ‘ کینولون ها’ مقاوم تر شود.

کینولون ها، آنتی بیوتیک هایی رایجی هستند که برای درمان عفونت های مجرای ادراری، سینوزیت ها، برونشیت ها و ذات الریه استفاده می شوند.

اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا یک سال قبل استفاده از تریکلوزان را در صابون های ضد باکتری (آنتی باکتریال) ممنوع کرد.

تریکلوزان یک ماده ‘فعال’ در بسیاری از صابون ها و محصولات بهداشتی است که ادعا می شود خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی دارند.

اکنون محققان دانشگاه بیرمنگهام به مدرکی دست یافته اند که براساس آن، این ماده شیمیایی می تواند با افزایش مقاومت باکتریایی در ابرمیکروب ها ارتباط داشته باشد.

محققان با مطالعه باکتری معده ‘ایی . کولی’ E. coli در آزمایشگاه متوجه شدند که تریکلوزان می تواند موجب مقاومت باکتریایی از طریق پدیده ای معروف به ‘مقاومت متقاطع’ (مقاومت نسبت به چند داروی مختلف) شود.
آنها دریافتند که باکتری قرار گرفته در معرض تریکلوزان نسبت به کینولون ها نیز مقاوم می شود.

کینولون ها با هدف قرار دادن یک ماده شیمیایی دخیل در تکثیر دی.ان.ای، باکتری را از بین می برد. زمانی که یک سلول باکتریایی به دو سلول تقسیم می شود یک رونوشت از دی.ان.ای آن ساخته می شود تا به سلول جدید خواهر منتقل شود.

کینولون ها با بازداشتن دی.ان.ای از تکثیر شدن، باعث می شوند باکتری تقسیم نشود و بمیرد.

اما محققان متوجه شدند که باکتری می تواند دفاع های خاصی برای مقاومت در برابر حمله کینولون ها ایجاد کند و با ایجاد جهش های جدیدی که کینولون ها را از تخریب دی.ان.ای بازمی دارد، به آنتی بیوتیک ها حمله کند.

مطالب مرتبط