ماشین پاک کننده اقیانوس

تولید نخستین ماشین پاک کننده اقیانوس

تابستان امسال نخستین ماشین جمع آوری زباله اقیانوسی راه اندازی می شود. این ماشین برای جمع آوری بزرگترین لکه زباله جهان در اقیانوس آرام به کار می رود.

به گزارش آردی نیوز به نقل از ایندپندنت، دانشمندان قصد دارند نخستین ماشین پاک کننده اقیانوس را راه اندازی کنند. قرار است این ماشین بزرگترین توده پلاستیک اقیانوسی را پاکسازی کند. این سیستم از تابستان امسال برای پاکسازی  لکه زباله اقیانوس آرام (بین هاوایی و کالیفرنیا) به کار می رود. این لکه حاوی ۱.۸ هزار میلیارد قطعه پلاستیک است. ماشین مذکور در حقیقت از لوله هایی  پلاستیکی تشکیل شده که به یکدیگر می چسبند و در آنها هوا جریان دارد. آنها روی سطح اقیانوس شناور خواهند شد و زیر آنها صفحه هایی نایلونی به شکل خاک انداز داخل آب فرو می روند و ضایعات پلاستیکی را جمع آوری می کنند که با جریان آب جابه جا می شوند. البته این خاک اندازها قابلیت جمع آوری زباله های ریز را ندارند.شرکت غیر انتقاعی Ocean Cleanup که به بویان اسلت مخترع هلندی تعلق دارد، این ماشین را می سازد. لکه زباله مذکور در ۱۹۹۷ میلادی کشف شد و این نخستین تلاش برای پاکسازی آن به حساب می آید.
کارشناسان معتقدند ماشین باید بتواند نیمی ازحجم زباله کشف شده(حدود ۴۰ هزار متریک تن) را طی ۵ سال پاکسازی کند.  طی هفته های قبل عملیات چسباندن لوله های عظیمی آغاز شده که روی سطح دریا قرار می گیرند و اسکلت  ماشین را ایجاد می کنند. لکه زباله اقیانوس آرام(GPGP) دوبرابر مساحت فرانسه است ودر آن حداقل ۷۹ هزار تن پلاستیک وجود دارد.

مطالب مرتبط