انتشار مجله LSU Research 

مجله LSU Research  سالانه توسط دفتر تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا آمریکا منتشر شده است. جهت دانلود به لینک زیر مراجعه نمایید :

مطالب مرتبط