محققان دانمارکی روش جدیدی برای نابودی سلول‌های سرطانی ابداع کرده‌اند که مبتنی بر بهره‌گیری از جراحت‌های این سلول‌ها است

سلول‌های سرطانی در زمان آسیب دیدن غشا و بافت آسیب دیده خود مواد مختلفی را به این بافت تزریق می‌کنند تا بتوانند مشکلات آنها را برطرف کنند. همین شرایط فرصتی استثنایی را برای نابودی سلول‌های سرطانی در اختیار محققان می‌گذارد.

در جریان این بررسی محققان بر روی غشایی در سلول‌های سرطانی متمرکز شده‌اند که برای محافظت از محتوای این سلول‌ها به کار می‌رود و پارگی آن باعث خروج مایعات داخل آن و مرگ سلول‌های سرطانی می‌شود. در زمان ترمیم خودکار غشای سلول‌های سرطانی، ناحیه آسیب دیده با استفاده از بخش‌های آسیب ندیده سلول‌ها ترمیم می‌شود و بدین منظور بافت‌های کوچکی شکل گرفته و به یکدیگر پیوند می‌خورند.

بیشتر بخوانید:

بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد امکان مداخله در جریان این فرایند وجود دارد و با افزودن موادی مخرب و ضدسرطان می‌توان مانع از ترمیم سلول‌های آسیب دیده سرطانی شد که در نهایت منجر به مرگ آنها می‌شود.

این روش درمانی تازه به خصوص بر روی سلول‌های سرطانی تهاجمی‌تر بهتر عمل می‌کند و با توجه به حجم فعالیت بالای این سلول‌ها و تحریک زیاد آنها احتمال آسیب دیدن آنها بالاست و لذا می‌توان با تزریق مواد ضدسرطان در جریان ترمیم آنها را نابود کرد.

منبع: مهر

مطالب مرتبط