مخفی کردن اشیا در برابر دوربین های مادون قرمز ممکن شد!

گروهی از محققان موفق به ابداع فناوری شده اند که مخفی کردن اشیایی که از خود گرما ساطع می کنند را در برابر دوربین های مادون قرمز ممکن می کند.پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین آمریکا می گویند فناوری یادشده می تواند کاربردهای صنعتی و نظامی گسترده ای داشته باشد و به عنوان مثال با استفاده از آن می توان از شناسایی پهپادهایی که در شب برای انجام عملیات شناسایی پرواز می کنند، جلوگیری کرد. در نتیجه این پهپادها به راحتی می توانند فعالیت های برنامه ریزی شده را انجام دهند.

به گزارش آردی نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، برای این کار از یک پوشش مخفی کننده فوق العاده باریک استفاده شده که وزن زیادی ندارد. این در حالی است که پیش از این برای مخفی کردن اشیا و ابزار در برابر دوربین های مادون قرمز از برخی پوشش های زرهی فلزی و سنگین یا پوشش های حرارتی خاص استفاده می شود.

اشیای گرم مانند بدن انسان ها یا موتورهای تانک و دیگر خودروها در قالب اشعه مادون قرمز از خود حرارت ساطع می کنند. اما پوشش جدید مخفی کننده قادر به محبوس کردن این حرارت است. پوشش یادشده با ضخامت کمتر از یک میلیمتر قادر به جذب ۹۴ درصد از اشعه مادون قرمز بوده و انتظار می رود این رقم در آینده افزایش یابد.

مطالب مرتبط