مدل‌سازی سه بعدی تومورها جهت تشخیص و درمان سرطان

پژوهشکده معتمد با همکاری دانشگاه کانادایی برای اولین بار در ایران انجام داد

پژوهشگران گروه پژوهشی زیست مواد و مهندسی بافت پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با همکاری دانشگاه ویکتوریای کانادا موفق به ساخت و توسعه ابزاری نوآورانه شدند که قادر است تومورها را به منظور مطالعات تشخیصی و درمانی در حوزه سرطان با استفاده از پرینترهای سه بعدی مدل سازی کند.

به گزارش آردی نیوز و به نقل از ایسنا، دکتر امیر صیفوری، عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد و مدیر اجرایی این پروژه در رابطه با ساخت و توسعه پلت فرم‌های نوآورانه تشخیص، درمان و مطالعه سرطان گفت: با استفاده از تکنولوژی پرینترهای سه بعدی، ابزار میکروفلوئیدیکی جهت تولید اسفروئید توموری (بافت کوچک توموری) طراحی و ساخته شد و ادامه روند آزمایشات در قالب ارزیابی داروهای شیمی درمانی بر روی دو نوع بافت توموری پستان و مغز انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه دستاورد پژوهشکده معتمد دستیابی به پلت فرم جامع کشت سه بعدی سلول‌های سرطانی و ارزیابی آنها بر روی تراشه است، ادامه داد: در این پروژه تمامی مراحل تولید اسفروئید، اعمال دارو و نیز ارزیابی‌های مولکولی و سلولی حاصل از اعمال دارو بروی تراشه قابل انجام است.

بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده معتمد، این پلت فرم در آینده‌ای نزدیک گزینه‌ای مناسب جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران جهت شیمی درمانی خواهد بود که با استفاده از سلول‌های گرفته شده از خود بیماران و به روش پزشکی شخصی استوار است و درحال حاضر پروژه مذکور فاز نهایی خود را در پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی طی می‌کند.