مراکز رشد واحدهای فناور

فهرست مراکز رشد واحدهای فناور نام سازمان وابسته نشانی وب سایت
مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري اردبيل در حال راه اندازي
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه محقق اردبيلي www.uma.ac.ir/roshd
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/Roshd/
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتي اصفهان http://roshd.iut.ac.ir/
مركز رشد خوشه فناوري هاي سنگ شهرستان تيران و كرون دانشگاه جامع علمي كاربردي ندارد
مركز رشد واحدهاي فناور گز، شيريني، شكلات و صنايع وابسته دانشگاه جامع علمي كاربردي ندارد
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کاشان roshd.kashanu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري فولاد شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد) شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان www.istt.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري شهرستان شهرضا شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان www.istt.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) tic.khuiss.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور هنر مشترك با شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
مركز رشد واحدهای فناوري پژوهشگاه مواد و انرژی merc.ac.ir
مركز رشد واحدهای فناور دامپزشكي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه ایلام www.iuui.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد ایلام www.mpapi.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری ایلام http://ilpark.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه تبریز www.roshd.tabriz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتي سهند تبريز www.sut.ac.ir/roshd 
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک آذربايجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه پارک آذربايجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرند پارک آذربايجان شرقی www.eastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ميانه (مستقر در دانشگاه آزاد) پارک آذربايجان شرقی www.eastp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز www.pti.tbzmed.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بناب پارک آذربايجان شرقی www.bonabincu.ir
مركز رشد واحدهاي فناور ارس پارک آذربايجان شرقی با همكاري سازمان منطقه آ‍زاد تجاري – صنعتي ارس roshd.arasfz.ir
مركز رشد فناوري هاي نرم و صنايع فرهنگي دانشگاه هنر اسلامي تبريز
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه  اروميه www.urmia-ict.com
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد ارومیه www.uai.ir 
مرکز رشد واحدهای فناوری پارك آذربايجان غربي www.wastp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مياندوآب پارك آذربايجان غربي http://miandoab.wastp.ir/
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماكو پارك آذربايجان غربي
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک خليج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتی پارک خليج فارس (بوشهر) dashti.pjstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان كنگان پارک خليج فارس (بوشهر) kangan.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تنگستان پارک خليج فارس (بوشهر) tangestan.pgstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستان پارک خليج فارس (بوشهر) www.pgstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه جامع امام حسين(ع) ihu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربيت مدرس www.mstpark.org
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تهران uttechi.ut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی http://roshd.kntu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی اميرکبير http://iec.aut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوريهای پيشرفته دانشگاه صنعتی شريف www.sati.sharif.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه الزهراء (س) roshd.alzahra.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهيد بهشتی www.rsbu.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه علم و صنعت ايران http://inc.iust.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري لوازم و تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران www.icmed.ir
مركز رشد واحد فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران www.phic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران www.polymerincubator.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پژوهشکده صنایع رنگ ایران www.cti.icrc.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان‌ پژوهشهاي‌علمي‌وصنعتي ايران http://www.roshd.irost.org
مركز رشد واحدهای فناوري پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتيک و زيست فناوری www.bioincubator.ir
مركز رشد واحدهای فناوري پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران tbic.ccerci.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور صنعت آب وبرق پژوهشگاه نيرو www.eptp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک فناوری پردیس www.techelite.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات  (رویش) جهاد دانشگاهی http://www.rooyesh.ir/
مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابرات جهاد دانشگاهی catui.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه شاهد shhed.ac.ir/roshd
مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ای بنیادملی بازی های رایانه ای www.irangdi.ir
مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاد دانشگاهی www.quranati.ir
مرکز رشد واحدهای فناور علوم انساني دانشگاه علامه طباطبايي ihcubator.atu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمي
مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه هوافضا roshd.air.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هوايي شهيد ستاري
مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری roshd.chbstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهرکرد www.skuti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائن پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوس پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان طبس پارک خراسان جنوبی www.skic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابور پارک خراسان رضوی www.nti.org.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد پارک خراسان رضوی www.agri-incubator.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گناباد پارک خراسان رضوی www.gonabadtic
مركز رشد فناوري هاي فرهنگي و زيارت پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژي (نفت، گاز و پتروشيمي) پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه پارک خراسان رضوی www.kstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه حکیم سبزواری www.hsu.ac.ir/roshd
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد www.stp.um.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد www.stp.um.ac.ir
مركز رشد واحدهای فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد incubator.mums.ac.ir
مرکز رشد واحدهاي فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه اي مستقر در دانشکده شهید منتظري خراسان رضوي دانشگاه فنی و حرفه اي
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان اسفراين پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شيروان پارک خراسان شمالی www.nkstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري جهاد دانشگاهي واحد بجنورد  (خراسان شمالي) Nkhjd.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز http://Roshd.scu.ac.ir—
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر پارک خوزستان http://khstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت) پارک خوزستان www.roshd.put.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول  ( مستقر در دانشگاه آزاد) پارک خوزستان dezful-khstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
مرکرشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه تحصيلات تکميلی علوم پايه زنجان www.technopark.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان http://zti.znu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری بيسكويت و صنايع وابسته دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد زنجان www.minoo-uast.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور صنايع فرهنگي زنجان جهاد دانشگاهي
مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري زنجان
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سمنان www.sustp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک سمنان shahrood.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغان پارک سمنان www.sstp.ir/dameghan.aspx
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسار (مستقر در دانشگاه آزاد اسلامي) پارک سمنان garmsar.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهر پارک سمنان http://mahjdishahr.sstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامي) پارک سمنان www.sstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زابل roshd.uoz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان www.usb.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی چابهار www.roshd.iut.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان http://sbstp.ir/roshd.php
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ايرانشهر پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستان با همكاري دانشگاه ولايت ايرانشهر
مرکز رشد واحدهای فناوری پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان استهبان پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای شهرستان فسا پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمی پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزین پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرم پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنايع تبديلي پارک فارس www.fstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز www.sums.ac.ir\~sppti\
مرکز رشد واحدهای فناور ICT پارک فارس www.fstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان لارستان پارک فارس www.fstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان آباده پارک فارس www.fstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک قزوین www.areq.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین roshd.ikiu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين ictu.qiau.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه قم www.qomit.ir
مركز رشد واحدهاي فناور قم پارک قم www.qomstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی و اسلامي پارک قم www.qomstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه کردستان  tic.uok.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج www.iausdj.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور پارک كردستان www.stpok.ir  
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان مريوان پارک كردستان
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان www.vru.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بم پارك دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان www.bam-roshd.ir   
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان www.msp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت پارك دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان www.icst.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند پارك دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان www.icst.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه رازی کرمانشاه www.razi.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غرب پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاور پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسر پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهاب پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي کرمانشاه http://www.kti.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه یاسوج roshd@yu.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد
مرکز رشد واحدهای فناور پارک گلستان www.gstpark.ir
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان www.incubator.gau.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه گلستان www.incubator.gu.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شرق گلستان مستقر در شهرستان گنبد كاووس (دانشگاه گنبد كاووس) پارک گلستان www.gstpark.ir
مرکز رشد واحدهای فناور پارک گيلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان انزلی  پارک گيلان gstp-anzali.ir
مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی پارک گيلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آستانه اشرفیه پارک گيلان www.gstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رودبار پارک گيلان www.gstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور مشترك با پارك گيلان و دانشگاه آزاد اسلامي و احد رشت www.roshd.iaurasht.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان تالش پارك گيلان roshd.talesh.gstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه گيلان http:/roshd.arshiawweb.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان بروجرد پارک لرستان www.lstp.ir
مركزرشد واحدهاي فناور شهرستان نورآباد پارک لرستان http://incu.noorabad.lstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور خرم آباد پارک لرستان www.lstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد لرستان www.Jdlorestan.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری مشترك با پارك لرستان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اليگودرز
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود پارك علم و فناوري لرستان با همكاري دانشگاه آزاد واحد دورود
مرکز رشد واحدهای فناور ساري پارک مازندران www.mstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر پارک مازندران nowshahr.mstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل پارک مازندران _
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سيمرغ(كياكلا) پارک مازندران uastk.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل www.nit.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران ccc.umz.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری http://tti.sanru.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک مرکزی www.astpi.ir
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات و نیم ور جهاد دانشگاهي www.cr3s.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تفرش http://incubator.tafreshu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان www.roshd.hormozgan.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان منطقه آزادقشم www.qiic.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان _
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور مواد و تجهيزات پزشكي بندرعباس پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مركز رشد فناوري هاي دريايي پارک هرمزگان www.hmstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی سينا همدان www.Basu.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوري پارک همدان www.hstp.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ملایر پارک همدان www.hstp.ir
مركز رشد واحدهاي فناور شهرستان كبودرآهنگ پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان لالجين پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رزن پارک همدان ندارد
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک يزد t.ystp.ac.ir
مرکزرشد واحدهای فناوری بيوتكنولوژي پزشكي ومهندسي ژنتيك پارک يزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفت پارک يزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد پارک يزد http://iauyazd.ac.ir/index.php/techno
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابركوه پارک يزد Abarkooh.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد) پارک يزد www.ystp.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردكان پارک يزد www.ystp.ac.ir
مركز رشد واحدهاي فناور علوم انساني و هنر پارک يزد

دریافت جدول تکمیلی اطلاعات مراکز رشد واحدهای فناور