نانوابزار تشخیص میزان پیشرفت سرطان به مرحله تجاری‌سازی رسید.

محققان کشورمان موفق شدند نانوابزاری برای تشخیص میزان پیشرفت سرطان را به مرحله تجاری‌سازی برسانند.

محققان دانشکده برق دانشگاه تهران یک نانوابزار برای تشخیص میزان انتشار سرطان به بافت‌های دیگر تولید کنند که این نانوابزار به مرحله تجاری‌سازی رسیده است.

با توجه به اینکه تشخیص مراحل مختلف سرطان از دیدگاه میزان پیشرفت آن یکی از مباحث مهم در علم پزشکی است، تولید این نانوابزار می‌تواند در پیشگیری از انتشار این بیماری نیز مؤثر باشد.

این طرح از سوی محمد عبدالاحد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و محمدعلی خیامیان، میلاد قارونی دانشجویان مقطع دکتری، محمد سعید نیک‌شعار، سعید انصاریان و محمد ثقفی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران انجام شده است.

در روش‌های رایج مورد استفاده در تشخیص متاستاز سرطان از یک سری شناساگرهای زیستی استفاده می‌شود، این روش‌ها علاوه بر اینکه سرعت کندی دارد و هزینه‌بر است دقت زیادی هم ندارد اما کیت ساخته شده در این طرح، حتی حضور یک سلول سرطانی در بافت را نیز تشخیص می‌دهد.

یکی از مزایای استفاده از کیت ساخته شده این است که از بافت زنده برای تشخیص استفاده می‌کند./فارس

مطالب مرتبط