نرخ ارز دیجیتال

نام قیمت ارزش جاری بازار عرضه درصد نوسان قیمت نمودار کارایی
Bitcoin BTC
$43,869.71
$858,222,651,666.40 19562987 BTC
-0.64%
Ethereum ETH
$2,243.45
$269,722,046,271.74 120226648.32364 ETH
-2.9%
Litecoin LTC
$72.76
$5,380,705,571.34 73952120.733471 LTC
-2.07%
DigitalCash DASH
$32.30
$373,707,172.37 11570478.64255 DASH
-0.53%
Monero XMR
$170.99
$3,140,636,652.56 18367628.881478 XMR
-0.4%
Nxt NXT
$0.00
$1,095,646.04 998999927.93769 NXT
+1.39%
Ethereum Classic ETC
$20.51
$2,960,881,709.98 144393748.14293 ETC
+0.48%
Dogecoin DOGE
$0.10
$13,654,307,477.32 142128746383.7 DOGE
+0.29%
ZCash ZEC
$31.42
$455,174,641.91 14487178.290545 ZEC
-0.98%
Bitshares BTS
$0.01
$15,989,010.29 2995514779.0822 BTS
-9.7%