نرخ ارز دیجیتال

نام قیمت ارزش جاری بازار عرضه درصد نوسان قیمت نمودار کارایی
Bitcoin BTC
$59,181.65
$1,166,836,571,968.91 19716190 BTC
-7.11%
Ethereum ETH
$3,306.78
$404,339,377,465.52 122275697.65644 ETH
-4.91%
Litecoin LTC
$68.45
$5,111,419,833.60 74677958.233471 LTC
-7.24%
DigitalCash DASH
$22.81
$270,469,998.25 11855219.141191 DASH
-4.2%
Monero XMR
$157.08
$1,189,411.84 7571.8988595005 XMR
-3.36%
Nxt NXT
$0.00
$839,220.22 998999927.93769 NXT
-0.01%
Ethereum Classic ETC
$22.69
$3,349,539,986.47 147653294.08722 ETC
-0.71%
Dogecoin DOGE
$0.12
$16,786,303,593.17 144845096383.7 DOGE
-6.22%
ZCash ZEC
$19.47
$294,336,468.72 15119562.665545 ZEC
-1.28%
Bitshares BTS
$0.00
$7,279,652.46 2995809181.0757 BTS
-4.15%