نرخ ارز دیجیتال

نام قیمت ارزش جاری بازار عرضه درصد نوسان قیمت نمودار کارایی
Bitcoin BTC
$54,582.38
$1,021,146,268,873.00 18708350 BTC
-3.53%
Ethereum ETH
$4,104.12
$475,454,111,711.42 115848004.374 ETH
-0.59%
Litecoin LTC
$358.04
$24,217,385,473.41 67638770.733471 LTC
-3.08%
DigitalCash DASH
$397.13
$4,024,008,675.64 10132723.983695 DASH
-5.73%
Monero XMR
$441.16
$7,900,298,865.75 17907983.434593 XMR
-0.7%
Nxt NXT
$0.08
$78,520,022.91 998999927.93769 NXT
+15.76%
Ethereum Classic ETC
$103.52
$13,179,885,524.44 127317286.75077 ETC
-7.86%
Dogecoin DOGE
$0.47
$60,434,656,539.55 129438116383.7 DOGE
-6.81%
ZCash ZEC
$360.20
$3,993,616,197.53 11087218.760491 ZEC
+22.07%
Bitshares BTS
$0.11
$330,069,093.80 2994907851.4792 BTS
-3.84%