نماشگاه فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو /۲۵ الی ۲۷ مهر ۱۳۹۷

نماشگاه فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو (PTA) از ۲۵ الی ۲۷ مهر ۱۳۹۷ در شهر مسکو کشور روسیه برگزار می گردد.نماشگاه فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو (PTA) logo ilikevents
نماشگاه فناوری های پیشرفته در اتوماسیون مسکو (PTA) شما را با بهترین و تخصصی ترین فناوری ها و با تولیدکنندگان و متخصصین بخش های مختلف آشنا می کند. در این نمایشگاه بین المللی شما می توانید با آخرین نتایج تحقیقات دانشمندان و برندهای مختلف جهانی آشنا و خود را برای تجربه دنیایی بهتر اماده سازید . در این نمایشگاه بزرگ و معتبر جهانی پیشرفته ترین اتوماسیون اداری ،کنترل و نظارت بر فناوری ها و جمع آوری اطلاعات به نمایش گذاشته خواهد شد . شما در این نمایشگاه بزرگ تجربیات زیادی کسب خواهید کرد و با دنیای وسیع دانش و فناوری بیشتر آشنا خواهید شد

مطالب مرتبط