Jun 2018 / CWIEME Berlin

نمایشگاه تجهیزات برق برلین / ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه تجهیزات برق برلین (CWIEME Berlin) دارای قدمت و اعتبار بسیار زیادی در منطقه می باشد. این رویداد با بیش از بیست سال سابقه برگزاری، با سابقه ترین نمایشگاه فناوری های تولید سیم پیچ، موتورهای الكتریكی و تراسفورماتور است. مخاطبان آن متخصصینی هستند كه قصد سرمایه گذاری در محصولات و یافتن تامین كنندگان جدید برای شركت های خود را دارند. نیمی از آنها در نمایشگاه های دیگر شركت نمی كنند كه گواهی بر ممتاز بودن شركت كنندگان و كالاهای ارایه شده در این رویداد است.

این نمایشگاه مكانی ایده آل برای شركت هاست تا محصولات و راهكارهای خود را به خریداران و تصمیم گیران اصلی ارایه نمایند. نمایشگاه برق برلین با خدمات فراوان و ارزش تجاری بالا، شركت شما را در قلب زمینه كاریتان قرار می دهد. این رویداد با گردهمایی مهندسان و فروشندگان در كانون های اصلی تولید، امكان دسترسی به بازارها و فرصت های جدید را برای شما فراهم می آورد. مهندسان متخصص و كارشناسان تداركات در این نمایشگاه شركت می كنند تا با فروشندگان جدید و فعلی دیدار داشته باشند، بر روی محصولات و روش های نوآورانه سرمایه گذاری كنند، با همتایان صنعتی خود ارتباط برقرار نمایند و از آخرین پیشرفت های این صنعت آگاه گردند.

مطالب مرتبط