نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری / دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.

با حضور وزیر علوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.
این نمایشگاه مقارن با اجلاس بزرگداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه در پیشبرد مرزهای دانش و تجاری سازی یافته‌های پژوهشی افتتاح شد.

مطالب مرتبط