هوش مصنوعی سارقان فروشگاه را شناسایی می کند

این دوربین های هوشمند، قادرند حرکات مشکوک زبان بدن افراد را تشخیص داده و به سرعت تجزیه و تحلیل کنند. سپس در صورتی که فرد رفتاری مشکوک داشته باشد، او را شناسایی کرده و به واحد های امنیتی اطلاع دهد.سیستمی که در این فناوری مورد استفاده قرار می گیرد، “AI Guardman” است.این سیستم شامل یک دوربین امنیتی خودکار است که با هدف برقراری ارتباط سریع با قانونگذاران طراحی شده است.

AI Guardman/Earth Eyes

AI Guardman/Earth Eyes

به گزارش آردی نیوز ، از زمانی که تکنولوژی های تشخیص چهره مجرمین در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، نرخ دزدی ها تا 40 درصد کاهش را تجربه کرده است. این دوربین حاوی تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است که  برای تحلیل زبان بدن خریداران استفاده می شود. اگررفتار کاربران از دید دوربین هوشمند به عنوان رفتاری مشکوک در نظر گرفته شود، از طریق یک هشدار عکس دار، به صاحب مغازه و در مرحله بعدی نیروهای امنیتی ارسال می شود.

طی  چند سال گذشته نرخ استفاده از این نوع دوربین ها در حال توسعه است و البته طی ماه گذشته نیز شاهد  موفقیت هایی در این خصوص بوده ایم . از دستگیری سارقان در داروخانه ها تا فروشگاه های ورزشی.

جالب است بدانید چین در حال حاضر دارای صدها دوربین کنترلگر در سطح شهر است و می تواند بیش از  1.4 میلیارد نفر از شهروندان خود  را تا سال 2020 از طریق  دوربین های مدار بسته با کمک تکنولوژی تشخیص چهره رصد کرده و حتی آنان را جریمه کند.

مطالب مرتبط