“پمبرولیزوماب” / درمان ملانومای پیشرفته

تائید "پمبرولیزوماب" به عنوان خط اول درمان ملانومای پیشرفته

به گزارش آردی نیوز به نقل از روزنامه سپید، نوعی ایمونوتراپی anti-PD-1 که اولین در نوع خود است، بوسیله سازمان غذا و دارو به عنوان درمان خط اول ملانومای متاستاتیک تائید شد. به این ترتیب، بیماران مبتلا که هنوز تحت درمان با هیچ رژیم درمانی دیگری قرار نداشته‌اند، می‌توانند از این پس با ایمونوتراپی تحت درمان قرار گیرند. داروی مذکور که که با همکاری محققان UCLA Jonsso- Comprehensive Cancer ساخته شده، پمبرولیزوماب pembrolizumab نام دارد و باعث تغییر پارادایم روش‌های درمانی ملانوما شده است. این پروتئین با بلوک کردن ترمزهای سیستم ایمنی، به سلول‌های T اجازه تشخیص و حمله به سلول‌های سرطانی را می‌دهد.
پمبرولیزوماب که با نام تجاری کیترودا Keytruda وارد بازار شده است، برای نخستین‌بار در سال 2014 تائیدیه سازمان غذا و دارو را برای درمان ملانومای متاستاتیک دریافت کرد. تا این اواخر، پمبرولیزوماب فقط برای بیمارانی تجویز می‌شد که به داروی دیگری موسوم به ایپیلیموماب ipilimumab پاسخ درمانی مناسب نمی‌دادند. ایپیلیموماب، درمان استاندارد و خط اول بیماران مبتلا به ملانومای متاستاتیک بوده است. ایپیلیموماب نیز مانند پمبرولیزوماب، با باند شدن به دیگر مولکول‌های ایمنی با نام CTLA-4، فعالیت سلو‌های T را بلوک می‌کنند.
این تائیدیه براساس نتایج یک مطالعه که اخیرا انجام شده، گرفته شده است. در این مطالعه، محققان از 16 کشور دریافتند که پمبرولیزوماب در مقایسه با ایپیلیموماب، عوارض جانبی کمتری داشته، پاسخ‌های تومور را به درمان ارتقا می‌دهد، طول دوره پاسخ درمانی را تقویت کرده و طول زندگی بیمار را افزایش می‌دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد پمبرولیزوماب بر ایپیلیموماب ارجحیت داشته و می‌تواند به عنوان خط اول درمان، پاسخ‌های درمانی و بقای بیماران را افزایش دهد. البته پزشکان باید بتوانند تشخیص دهند که کدام دسته از بیماران کاندیدای مناسبی برای دریافت پمبرولیزوماب به عنوان خط اول درمان هستند.
نتایح آخرین مطالعه نشان می‌دهد که 45 درصد از بیماران تحت درمان با پمبرولیزوماب و 26 درصد از دریافت کنندگان ایپیلیموماب، به درمان پاسخ مناسب داده‌اند، یعنی 42 درصد بهبود در بقای بدون پیشرفت بیماری برای بیماران تحت درمان با پمبرولیزوماب. بقای کلی بیماران در سال اول برای بیماران تحت درمان با پمبرولیزوماب، 74 درصد و 68 درصد برای دو گروه مطالعه، در مقایسه با 58 درصد برای بیمارانی که ایپیلیموماب دریافت کردند، یعنی 34 درصد بهبود در بقای کلی.

علاوه براین، میزان پاسخ تومور 33 درصد برای پمبرولیزوماب و 12 درصد با ایپیلیموماب گزارش شد. عوارض جانبی هم در بیماران دریافت کننده پمبرولیزوماب کمتر از گروه ایپیلیموماب بوده است.

مطالب مرتبط