پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران

به گزارش ماین نیوز، پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران با شعار «بهره وری بنیان، رقابت پذیری در اقتصاد مقاومتی» و با حضور شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی برگزار می شود.

در این همایش، از شرکت‌های بهره ور بخش معدن و صنایع معدنی و پایان نامه‌های برتر انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی تقدیر می شود. همچنین در همایش امسال، از پروژه های برتر بهبود بهره وری که در شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی اجرا شده است، قدردانی به‌عمل خواهد آمد.

انتخاب شرکت‌های برتر براساس مدل بهره‌وری ایمیدرو است که پس از طی فرآیند ارزیابی و نیز تهیه اظهارنامه بهره وری توسط ارزیابان آموزش دیده و مجرب، امتیاز هر شرکت تعیین و در نهایت، شرکت های برتر انتخاب می شوند.

پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران مورخ 14 اسفند طی ساعات 8:30 تا 13:30 در سالن همایش جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

مطالب مرتبط