پژوهشی جدید: بین کتک زدن کودکان و مشکلات رفتاری آنان «ارتباطی قطعی» وجود دارد

پژوهشی جدید دریافته است که بین کتک زدن کودکان و مشکلات رفتاری آنان «ارتباطی قطعی» وجود دارد.

پژوهشگران در دانشگاه کالج لندن که ۲۰ سال تحقیقات روی این موضوع را بررسی کرده‌اند، نتیجه گرفتند که تنبیه بدنی راهی کارآمد برای بهبود رفتار کودکان نیست و حتی آن را بدتر می‌کند.

این پژوهش که روز دوشنبه، ۲۸ ژوئن، در نشریه لانست منتشر شد و ۶۹ پژوهش از سراسر دنیا را بررسی کرده، چند نتیجه کلیدی تنبیه بدنی را شناسایی کرده است.

پژوهشگران گفته‌اند که تنبیه بدنی کودکان احتمال رویارویی با اداره خدمات مراقبت از کودکان را افزایش خواهد داد و در زمان کتک زدن کودکان، باعث بدتر شدن رفتار آنان می‌شود.

دکتر آنیا هیلمان، استاد دانشگاه اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی در دانشگاه کالج لندن و نویسنده اصلی پژوهش، گفت: «بین تنبیه بدنی و مشکلات رفتاری نظیر پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی ارتباطی قطعی وجود دارد.»

او افزود: «تنبیه بدنی همواره افزایش بروز این گونه مشکلات رفتاری را پیش‌بینی می‌کند.» این پژوهش نتیجه گرفته است که نتایج زیان‌بار تنبیه بدنی فارغ از جنسیت و نژاد کودک و نحوه عمومی تربیت والدینشان اتفاق می‌افتد.

گرچه در گذشته ارتباط علت و معلولی بین تنبیه بدنی و افزایش مشکلات رفتاری شناسایی شده، هرگز میان کتک زدن و بهبود رفتار کودک ارتباطی دیده نشده است. پژوهشگران هیچ بهبودی در توجه، ظرفیت ذهنی، ارتباط با دیگران، واکنش به اضطراب، یا عملکرد اجتماعی کودکان شاهد نبوده‌اند.

نویسندگان پژوهش گفتند یافته‌های‌ آن‌ها نشان می‌دهد که باید برای ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان درخواستی ارائه شود.

جیلیان ون ترنهاوت، از نویسندگان پژوهش و سناتور سابق مجلس ایرلند گفت که باید از کودکان در برابر تنبیه بدنی محافظت شود. خانم ترنهاوت گفت: «خانه باید مکانی امن برای کودکان باشد ولی در بسیاری از کشورها ممکن است قانون آنجا را به یکی از غیرایمن‌ترین اماکن مبدل کند. کشورها باید هرکاری که می‌توانند انجام دهند تا مطمئن شوند کودکان در برابر تمام اشکال آزار از جمله تنبیه بدنی، از محافظت‌های برابر برخوردارند.»

به گزارش یونیسف، تقریبا ۲۵۰ میلیون کودک بین سنین دو تا چهار سال در سراسر دنیا تنبیه بدنی می‌شوند. کتک زدن کودکان اکنون در ۶۲ کشور از جمله اسکاتلند و ولز، ممنوع است.

بر اساس قوانین فعلی انگلستان، والدین می‌توانند فرزندان خود را اگر در حد «تنبیه معقول» باشد، کتک بزنند. هرگونه تنبیه بدنی که جایش باقی بماند یا به کبودی منجر شود، می‌تواند به عنوان ضرب و شتم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

کالج سلطنتی طب اطفال و بهداشت کودکان و اجماع ملی برای جلوگیری از ظلم به کودکان از دولت خواسته‌اند این ممنوعیت را در انگلستان هم معرفی کند.

جوانا برت، معاون دبیر سیاست‌گذاری اجماع ملی برای جلوگیری از ظلم به کودکان، گفت: «این هم پژوهش قابل توجه دیگری است که نشان می‌دهد تنبیه بدنی به کودکان آسیب می‌زند. درست نیست که در سال ۲۰۲۱ کودکان تنها گروهی در انگلستان باشند که از نظر قانونی می‌توان آن‌ها را کتک زد. در نیاز به اصلاح این قوانین هیچ شکی نیست.»

او ادامه داد: «با تغییرات قانونی انجام شده در اسکاتلند و ولز، وست‌مینستر هنوز از این حرکت عقب است و فورا باید اطمینان حاصل کند که کودکان انگلستان هم از همان محافظتی که در سایر بخش‌های بریتانیا دارند، برخوردار خواهند شد.»

مطالب مرتبط