کارآزمایی ترکیب دو واکسن کرونا در بریتانیا بزرگتر می‌شود

کارآزمایی بالینی در بریتانیا برای بررسی اینکه آیا دو واکسن متفاوت کرونا در دو نوبت، ایمنی وسیع‌تر، ماندگارتر و موثرتر در برابر سویه‌های مختلف ایجاد می‌کند گسترده‌تر می‌شود.

این کارآزمایی یک سال ادامه پیدا می‌کند ولی انتظار می‌رود اولین نتایج آن تابستان امسال منتشر شود.

در این کارآزمایی بالینی ۱۰۵۰ داوطلب بالای پنجاه سال که در چهار تا ۱۲ هفته گذشته نوبت اول واکسن کرونا (فایزر یا استرازنکا) را دریافت کرده‌اند، شرکت می‌کنند. به گروهی از آنها نوبت دوم را مشابه نوبت اول می‌زنند و به گروهی واکسنی متفاوت، یعنی نوبت دوم به آنها واکسن مدرنا یا نواواکس تزریق می‌شود.

مرحله اول این کارآزمایی بالینی با هشتصد داوطلب پیش از این آغاز شده بود، این گروه یا دو نوبت استرازنکا یا دو نوبت فایزر یا یک نوبت استرازنکا ویک نوبت فایزر دریافت می‌کنند. نتیجه این مرحله ماه آینده میلادی منتشر می‌شود.

کارشناسان در مجموع معتقدند ترکیب واکسن‌های مختلف نباید خطری داشته باشد اما این کارآزمایی کمک می‌کند عوارض جانبی احتمالی یا واکنش‌های نامطلوب بررسی شوند.

خون داوطلبان بعد از تزریق واکسن از نظر پاسخ ایمنی، ترشح پادتن و تولید سلول‌های تی، آزمایش می‌شود.

پروفسور متیو اسنیپ که این کارآزمایی زیر نظر او انجام می‌شود می‌گوید: “اگر بتوانیم نشان دهیم که دو نوبت واکسن‌ متفاوت به همان خوبی دو نوبت مشابه پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند و عوارض قابل‌توجهی هم ندارد، این به روند ایمنی‌سازی کمک می‌کند و امکان واکسیناسیون را برای مردم بیشتر می‌کند.”

در صورتی که نتایج این کارآزمایی مطلوب باشد این باعث تسهیل برنامه‌های واکسیناسیون نه فقط در بریتانیا بلکه در سایر کشورها هم خواهد شد. ترکیب واکسن‌های تولیدکنندگان مختلف می‌تواند به سرعت برنامه‌های واکسیناسیون کمک کند. علاوه بر این حفظ زدنجیره سرما برای واکسن‌های فایزر و مدرنا دشوار است و در صورت ترکیب واکسن با واکسنی دیگر، می‌توان هزینه و امکانات لازم را کاهش داد.

در بین واکسن‌های کرونایی که در مقیاس وسیع در کشورهای مختلف استفاده شده‌اند، دو نوبت واکسن اسپوتنیک روسیه با هم فرق دارند بر اساس این ایده که دو واکسن متفاوت ممکن است پاسخ ایمنی قوی‌تری ایجاد کند.

آذرماه پارسال شرکت استرازنکا تولیدکننده واکسن آکسفورد و موسسه گمالیا مسکو تولیدکننده واکسن اسپوتنیک توافق کردند ترکیب این دو واکسن را به کارآزمایی بگذارند.

مطالب مرتبط